Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupungin ilmastoviisaaseen suunnitteluun lukuisin eri keinoin.

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupungin ilmastoviisaaseen suunnitteluun lukuisin eri keinoin.Alku oli sattumaa. Kun Kimmo Kuisma 12 vuotta sitten aloitti työt kaupungilla, hänen tehtäväkseen aluerakentamisessa tuli Kuninkaantammen aluerakentamisen johtaminen ja koordinointi. Tulevaa kaupunginosaa ryhdyttiin suunnittelemaan alusta alka... Lue lisää »

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen kävelykykynsä takaisin. Oma terveys ei ole itsestäänselvyys, eikä kaikki ole omissa käsissä. Siihen mikä taas on, siihen Lekman pyrkii teoillaan vaikuttamaan.

Helsinki on toukokuun alussa käynnistänyt ikäihmisten arkiliikkumiseen kannustavan Anna arjen liikuttaa -kampanjan. Liikkuminen onkin ikääntyessä tärkeämpää kuin koskaan. Kyky liikkua on itsenäisen elämän ja mielekkäiden asioiden mahdollistaja.Ikäihmisten elämäntilanne, fyysinen kunto, toimintakyky ja liikunnan harrastaminen vaihtelevat suuresti. Tästä syystä kampanjaan on tuotu helsi... Lue lisää »

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkitasoisen arvioinnin Agendasta teoiksi 2021 tuloksia siitä, kuinka kestävyys toteutuu Helsingissä sekä toimialojen näkemyksiä siitä miten suuntaamme eteenpäin kohti kestävämpää Helsinkiä.

Kestävä kaupunki luo mahdollisuuksia hyvään elämään. Helsinki haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Kestävät ratkaisut eivät ole vain ympäristöystävällisiä, vaan ne edistävät myös asukkaiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, toimivaa arkea sekä taloudellista kestävyyttä. Lue lisää »

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankohtaisen turvallisuustilannekuvan muodostamiseksi ja uhkien torjumiseksi. Viimeisin tapaaminen järjestettiin 28. huhtikuuta. Kokouksessa kaupunki ja poliisi sopivat yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi.

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankohtaisen turvallisuustilannekuvan muodostamiseksi ja uhkien torjumiseksi. Yhteistyötä tehdään useissa eri verkostoissa ja säännöllisissä tapaamisissa. Kaupungin ja poliisilaitoksen johto tapaavat puolen vuoden välein. Viimeisin tapaaminen järjestettiin 28. huhtikuuta. Kokouksessa kaupunki ja poliisi so... Lue lisää »

Ikäihmisten liikkumiskampanja käynnistynyt: Liikkuminen on ikääntyessä tärkeämpää kuin koskaan

Liikkuminen on tärkeä perustarve myös vanhetessa. Kyky liikkua on itsenäisen elämän ja mielekkäiden asioiden mahdollistaja. Liikkumiskyvyn menettäminen ei ole iän myötä tapahtuva välttämättömyys, vaan siihen voi aidosti vaikuttaa omilla valinnoilla. Yli 60 % ikääntymiseen liittyvästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä voidaan ehkäistä arkiliikunnalla. Erityisesti jalkojen lihasvoimien ja tasapainon harjoittamisesta hyötyisi jopa 90 % ikäihmisistä. Arki itsessään on tärkein liikuttaja ja kekseliäiden kuntosali. Liikkumista ei ole koskaan myöhäistä aloittaa. Tärkeintä on säännöllisyys.

Asumisen neuvontapiste avattu Helsingissä – neuvoja annetaan aluksi puhelimitse tai chatin kautta

Uudessa asumisen neuvontapisteessä saat apua asumisen erilaisiin haasteisiin. Asunnonhakuapua ja -ohjeita saat myös esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitset neuvoja sähköiseen asiointiin. Neuvontapisteeltä on jatkossa saatavilla myös muita neuvontapalveluja kuten talous- ja velkaneuvontaa.

Uudessa asumisen neuvontapisteessä saat apua asumisen erilaisiin haasteisiin. Asunnonhakuapua ja -ohjeita saat myös esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitset neuvoja sähköiseen asiointiin. Neuvontapisteeltä on jatkossa saatavilla myös muita neuvontapalveluja kuten talous- ja velkaneuvontaa. Lue lisää »

Koko Helsingissä saa esiopetuspaikan tekstiviestillä ilman hakemusta

Helsingin tavoitteena olla kaupunki, joka ennakoi asukkaidensa ja yritysten palvelutarpeita ja jossa palvelua voi saada aina ilman aikataulua tai palvelupisteitä. Askel tätä kohti on, että vuoden 2021 alusta Helsinki on tarjonnut koko kaupungissa eskari-ikäisten lasten vanhemmille esikoulupaikkaa sopivasta päiväkodista suoraan tekstiviestillä ilman hakemusta.

Pyöräliikennehankkeelle ensimmäinen tarkka hyötykustannuslaskelma Helsingissä

Helsinki on tehnyt ensimmäistä kertaa tarkan hyötykustannuslaskelman pyöräilyhankkeelle. Arviointikohteena oli Hämeentien uudistus, joka osoittautui kannattavaksi myös eurooppalaisessa vertailussa. Laskelma tehtiin uudella Bikenomics-menetelmällä.

Helsinki on tehnyt ensimmäistä kertaa tarkan hyötykustannuslaskelman pyöräilyhankkeelle. Arviointikohteena oli Hämeentien uudistus, joka osoittautui kannattavaksi myös eurooppalaisessa vertailussa. Laskelma tehtiin uudella Bikenomics-menetelmällä. Lue lisää »

Helsingin kaupungin asuntotuotanto panostaa harmaan talouden torjumiseen

Harmaan talouden torjuminen työmailta on koronapandemian aikana vaikeutunut. Helsingin kaupunki on kutsunut Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteiseen torjuntakampanjaan, jossa jalkaudutaan kesän ja syksyn aikana yhteisille valvontakäynneille, jaetaan tietoa harmaan talouden uusimmista ilmenemismuodoista ja kehitetään kaupungin rakentamiseen liittyviä prosesseja.

Harmaan talouden torjuminen työmailta on koronapandemian aikana vaikeutunut. Helsingin kaupunki on kutsunut Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhteiseen torjuntakampanjaan, jossa jalkaudutaan kesän ja syksyn aikana yhteisille valvontakäynneille, jaetaan tietoa harmaan talouden uusimmista ilmenemismuodoista ja kehitetään kaupungin rakentamiseen liittyviä prosesseja. Lue lisää »

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto perustavat hautomon edistämään puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto perustavat uuden Urban Tech Helsinki -hautomon helsinkiläisille startup-yrityksille. Puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvän hautomon tarkoituksena on synnyttää innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan kaupunkien haasteita. Painopisteinä ovat erityisesti puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous, jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto.

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto perustavat uuden Urban Tech Helsinki -hautomon helsinkiläisille startup-yrityksille. Puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvän hautomon tarkoituksena on synnyttää innovatiivisia ja kasvukykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan kaupunkien haasteita. Painopisteinä ovat erityisesti puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakenta... Lue lisää »

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...