Tänään käynnistyy vuotuinen Kuluttajan järjestämä hävikkiviikko, jota vietetään 7. – 13.9. Viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua ruokahävikin ilmastovaikutuksista ja haastaa mukaan hävikinvähennystalkoisiin. Palvelukeskus Helsingin kouluravintoloissa kiinnitetään hävikkiviikon aikana huomiota erityisesti lautashävikkiin. Ruokahävikin hallinta on myös yksi kaupungin HNH2035-tavoitteista.


Palvelukeskus Helsinki on tänäkin vuonna mukana hävikkiviikon vietossa. Tänä vuonna hävikkiviikko keskittyy kouluravintoloihin, joissa tutkitaan viikon ajan lautashävikin määrää. Mittauksen tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan hävikin merkitystä ja omaa osaansa hävikintuotossa.

- Mittaamme lautashävikin määrää yhdessä oppilaiden kanssa ja he saavat itse arvioida päivittäistä hävikkitilannetta julisteeseen hymynaamoin. Oppilaat ovat hyvin kiinnostuneita ja tietoisia ruoan ympäristövaikutuksista ja hävikin konkreettinen mittaaminen innostaa varmasti pohtimaan aihetta syvemmin, uskoo ruokapalveluvastaava Kirsi Harju Palvelukeskus Helsingin Hietakummun ala-asteen kouluravintolasta.

Myös muissa Palvelukeskus Helsingin toimipaikoissa, päiväkodeissa ja hoitoalalla, on hävikkiaiheista viestintää ja henkilöstöä kannustetaan hävikinvähentämistoimiin.

Systemaattista hävikinhallintaa koko ruokapalveluketjussa

Ruokahävikin vähentäminen on yksi Palvelukeskus Helsingin keskeisimmistä kehitysprojekteista ja linkittyy vahvasti myös Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaan. Turun kaupungin ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan ruokahävikki on heti ruoan tuotannon jälkeen toiseksi merkittävin ruokapalvelujen ilmastopäästöjen aiheuttaja.

- Hävikkiin päätyvän ruoan koko elinkaaren aikana muodostuneet päästöt ovat syntyneet turhaan, kun tuote ei koskaan pääse käyttöön. Ruokahävikkiä vähentämällä vähennetään myös ilmastopäästöjä tehokkaasti, selittää Palvelukeskus Helsingin kehityspalvelujen vastuullisuus, laatu ja ympäristötiimin suunnittelija Meri Mathlin.

Ruokapalvelujen hävikistä suurin osa syntyy linjastossa niin sanottuna tarjoiluhävikkinä, joka ei päädy asiakkaille.
- Tarjoiluhävikkiin pystyy vaikuttamaan esimerkiksi käyttämällä pienempiä tarjoiluastioita lounaan lähestyessä loppuaan, kertoo monipalvelujen kehityspäällikkö Taina Turpeinen.

Hävikin vähentämiseksi on Palvelukeskus Helsingissä vuosien varrella toteutettu useita kehitysprojekteja ja otettu osaa pilotteihin, kuten Lunchie-sovelluksen kokeiluun, älyvaa’an hyödyntämiseen hävikinseurannassa sekä ylijäämäruoan lahjoitukseen nuorisotoimelle. Myös Palvelukeskus Helsingin ruokatuotantolaitoksen ylijäämäruoka on jo pitkään lahjoitettu seurakunnalle ruoka-apuun, ja osassa toimipaikkoja ylijäämäruokaa joko myydään tai lahjoitetaan ruokailun päätyttyä hyvään tarkoitukseen.

Viime kuukausina Palvelukeskus Helsingissä on kehitetty systemaattista hävikinhallintaa, jota voidaan jatkossa entistä paremmin hyödyntää suunnittelun tukena.

Hävikkiviikon hengessä haastamme kaikki hävikinvähennystalkoisiin

  • Otetaan sopivan kokoisia annoksia ja santsataan jos nälkä jää
  • Huolehditaan varastojen siisteydestä ja tarkistetaan tuotteiden päivämäärät säännöllisesti
  • Pakastetaan mitä voi ja ollaan luovia kokkaajia myös tulevina viikkoina, ei vain teemaviikon ajan.

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman – kyselytunnilla esillä koronatilanne

Valtuusto päätti kokouksessaan 20.1. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta j...

Helsingissä testattiin uusia innovaatioita Itämeren muoviroskan torjuntaan

Neljä yritystä testasivat muoviroskaantumista ennaltaehkäiseviä toimia ja muoviroskan t...

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntämistä

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntäm...

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...