Helmet-kirjastoissa vietetään Satakielikuukautta maanantaista alkaen. Kuukauden aikana kirjastoissa järjestetään tapahtumia, joissa tuodaan esiin kielellistä rikkautta ja tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.


Helmet-kirjastoissa vietetään Satakielikuukautta maanantaista alkaen. Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso Kansainvälisen äidinkielen päivän (21.2.) ja Maailman runouden päivän (21.3.) välillä. Kuukauden aikana myös kirjastoissa järjestetään tapahtumia, joissa tuodaan esiin kielellistä rikkautta ja tarkastellaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.

Helmet-kirjastoissa muun muassa luetaan satuja monella kielellä.

Tapahtumissa noudatetaan voimassa olevaa koronaohjeistusta. Tapahtumat järjestetään tarvittaessa etätapahtumina.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015 ja Pohjoismaissa vuodesta 2017 nimellä Multilingual Month. Vuonna 2020 Satakielikuukauden koordinoi Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun, Kulttuurikeskus Caisan ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen kanssa.

Tapahtumat Helmet-kirjastoissa: https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Tapahtumat?s=satakielikuu*&es=21.2.2021&ee=21.3.2021&page=1

Satakielikuukausi-tapahtumat Suomessa: https://satakielikuukausi.org/ohjelma-program-2021/

Kuva: Helsingin kaupunki / Andrey Shadrin


Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...