#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkoston Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen yritysten, Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

Suomessa #BuildingLife-hankkeen keskeisenä tavoitteena on laatia alan edelläkävijöiden yhteistyöllä hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma, joka antaa kaikille alan toimijoille konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit oman toimintansa kehittämiseksi.

Ensimmäiset suomalaiset on nimetty #BuildingLife-lähettiläiksi, jotka sitoutuvat omalla toiminnallaan edistämään sitä, että rakennetun ympäristön eri toimijoiden parhaat päästövähennyskeinot tunnistetaan ja otetaan nopealla aikataululla laajasti käyttöön, huomioiden rakentamisen elinkaaren kaikki vaiheet. Lähettiläät edistävät myös sitä, että hiilijalanjälkilaskenta tuodaan nopealla aikataululla osaksi rakennuslupaa ja uudisrakennuksille asetettavan raja-arvo ohjaa rakennusten koko elinkaaren hiilipäästöjen vähenemiseen.

Yksi ensimmäisistä #BuildingLife-lähettiläistä on Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen Helsingin kaupungilta.

”Päästövähennystavoitteet ovat todella tiukkoja ja niihin ei päästä enää yksittäisiin asioihin keskittymällä. Rakentamisessa on käytönaikaisten päästöjen lisäksi huomioitava myös rakentamisen aikaiset ja materiaalien valmistamisesta aiheutuneet päästöt ja pienennettävä niitä radikaalisti. Hiilineutraalin huomisen rakennuksia rakennetaan tänään ja siksi tarvitaan kunnianhimoinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa päästövähennyksiin”, sanoo Kaisa-Reeta Koskinen.


Lisätietoa #BuildingLife-hankkeesta Green Buildin Council Finlandin verkkosivuilla

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...