Helsinki selvitti suomen- ja ruotsinkielisen lukio-opetuksen asiakastyytyväisyyttä verkkokyselyllä keväällä 2020. Kyselyn teemoja olivat oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi.


Helsinki selvitti suomen- ja ruotsinkielisen lukio-opetuksen asiakastyytyväisyyttä verkkokyselyllä keväällä 2020. Kyselyn teemoja olivat oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi. Kyselyn kohderyhminä olivat lukion toisen vuosikurssin opiskelijat ja heidän huoltajansa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1107 opiskelijaa ja 472 huoltajaa. 86 % oppilaista ja 85 % huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä myönteisen arvosanan (arvosanan 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

Kyselyyn vastanneiden mukaan Helsingin kaupungin lukioista saa hyvät valmiudet tulevaisuuteen ja työelämään (myönteisiä arvioita 80 %). Positiivisina asioina tutkimuksessa nousivat myös monipuolinen kurssitarjonta, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, turvallisuuden tunne, oikeudenmukaisuus, viihtyvyys sekä erityistehtävälukioiden kyky tukea opiskelijoiden lahjakkuutta.

Kehityskohteiksi nousivat arviointitapojen monipuolisuus ja sopivuus, vaikutusmahdollisuudet kurssien työskentely ja arviointitapoihin, oppimista edistävän palautteen saanti opettajilta sekä henkilökohtainen opinto-ohjaus.

Asiakastyytyväisyyskyselyt auttavat kehittämään kaupungin palveluita

Kokonaistyytyväisyys lukiokoulutukseen on kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla: keskiarvot tyytyväisyydessä lukioon ja opetukseen kokonaisuudessaan ovat oppilaiden osalta 5,7 ja huoltajien 5,8 (asteikolla 1-7). 26 % oppilaista ja 33 % huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan 7.

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt ovat tässä työssä keskeisessä roolissa. Lukioiden asiakaskokemuskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa tässä muodossaan, ja kyselyn sisältö suunniteltiin yhteistyössä lukioiden rehtoreiden ja opiskelijoiden kanssa.

”Hyvät tulokset asiakaskyselyssä ilahduttavat! Opiskelijoiden arvostava kohtaaminen ja osallistaminen on erittäin tärkeää. Kehitämme toimintatapojamme niin, että voimme mahdollisimman hyvin tukea opiskelijoidemme jaksamista ja hyvinvointia ja sitä kautta edistää erinomaista oppimista”, toteavat suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen päälliköt Harri Korhonen ja Moa Thors.


Ajankohtaista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman – kyselytunnilla esillä koronatilanne

Valtuusto päätti kokouksessaan 20.1. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta j...

Helsingissä testattiin uusia innovaatioita Itämeren muoviroskan torjuntaan

Neljä yritystä testasivat muoviroskaantumista ennaltaehkäiseviä toimia ja muoviroskan t...

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntämistä

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntäm...

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...