Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankohtaisen turvallisuustilannekuvan muodostamiseksi ja uhkien torjumiseksi. Viimeisin tapaaminen järjestettiin 28. huhtikuuta. Kokouksessa kaupunki ja poliisi sopivat yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi.


Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankohtaisen turvallisuustilannekuvan muodostamiseksi ja uhkien torjumiseksi. Yhteistyötä tehdään useissa eri verkostoissa ja säännöllisissä tapaamisissa. Kaupungin ja poliisilaitoksen johto tapaavat puolen vuoden välein. Viimeisin tapaaminen järjestettiin 28. huhtikuuta. Kokouksessa kaupunki ja poliisi sopivat yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi.

”Kaupunki ja poliisilaitos analysoivat yhdessä ajankohtaisia Helsingin turvallisuustilanteeseen liittyviä ilmiöitä, kuten huumeiden katukauppaa ja väkivaltaisesti oireilevien nuorten jengiytymistä. Yhteisen tilannekuvan pohjalta suuntaamme niin kaupungin kuin poliisin resursseja turvallisuusuhkien torjumiseksi”, kertoo pormestari Jan Vapaavuori.

Asukkaiden turvallisuudentunnetta heikentäviin ilmiöihin on tarkoitus puuttua nopeasti ja riittävin resurssein. Kaupunki haluaa torjua haitallisia ilmiöitä ennaltaehkäisevästi, jotta ongelmien pitkittyminen ja syventyminen voidaan välttää.

”Helsingin poliisi seuraa tiiviisti tilannetta ja tietää, mitä kaupungilla tapahtuu. Poliisi suhtautuu mahdolliseen haitalliseen jengiytymiskehitykseen vakavasti. Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan sekä poliisin ennalta estävässä työssä että tehokkain rikostutkinnallisin keinoin, kuten viimeaikaisissa tapahtumissa on tehty. Poliisi osaltaan huolehtii, että kaupunki on turvallinen jatkossakin”, poliisipäällikkö Lasse Aapio toteaa.

Kaupungin kaikilla toimialoilla on yhteisiä rajapintoja Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Poliisi tekee yhteistyötä esimerkiksi kaupungin lastensuojelun, nuorisopalveluiden ja helsinkiläisten koulujen kanssa. Poliisin lisäksi helsinkiläiset järjestöt ovat kaupungille keskeisiä kumppaneita turvallisuuteen liittyvien signaalien keräämisessä ja kaupungin turvallisuustilanteen vahvistamisessa.

Kuva: Aki Rahikka/Stooritaivas Oy

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...