Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys oli jatkoa vuosina 2011, 2014 ja 2015 tehdyille kartoituksille. Selvityksen tavoitteena oli parantaa tietämystä Helsingin metsien kääpätilanteesta ja selvitysalueiden merkityksestä kääpälajiston suojelulle.


Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys oli jatkoa vuosina 2011, 2014 ja 2015 tehdyille kartoituksille. Selvityksen tavoitteena oli parantaa tietämystä Helsingin metsien kääpätilanteesta ja selvitysalueiden merkityksestä kääpälajiston suojelulle.

Vuosina 2018 ja 2019 tehdyissä selvityksissä tehtiin havaintoja yhdestä erittäin uhanalaisesta, kolmesta vaarantuneesta, viidestä alueellisesti uhanalaisesta sekä kymmenestä silmälläpidettävästä lajista. Lisäksi havaittiin useita lajeja, jotka ovat Helsingissä erityisen huomionarvoisia harvinaisuutensa tai ekologisen vaateliaisuutensa vuoksi. Havaittujen kääpälajien määrä vaihteli Veräjälaakson lehdon 23 lajista Siilitien metsän ja Marttilan metsän 76 lajiin.

Vuosien 2018 ja 2019 kääpäselvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista sekä 20 muusta indikaattoriarvoa omaavasta orvakka- tai orakaslajista. Yhteensä Helsingissä on havaittu noin 185 kääpälajia.

Useat vaateliaat kääpälajit runsastuneet Helsingissä

Kaikilla selvityskohteilla elää vaateliasta lahottajasienilajistoa, joka hyötyy alueiden säilyttämisestä rakentamisen ja tehokkaan metsänkäsittelyn ulkopuolella.

Selvityksen perusteella lahopuun määrän kasvu ja monipuolistuminen Helsingin kaupunkimetsissä on selvästi johtanut useiden vaateliaiden lajien kantojen runsastumiseen. Tämä näkyy erityisen hyvin kuusilahopuuta suosivassa lajistossa. 

”Ilmiö näyttää etenevän yllättävänkin nopeasti, eli eroa näkyy jo verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Uusin havainto on se, että runsastuminen näyttää koskevan myös sitruunakäävän kaltaista, perinteisesti aarniometsiä suosivaa lajia. Kaupungin valitsemalla lahopuun lisäämistä suosivalla linjalla kannattaa siis jatkaa”, toteaa selvityksen tehnyt luontokartoittaja Keijo Savola. 

Kääpäselvityksissä rajatut arvokkaat kääpäkohteet on tallennettu Luontotietojärjestelmään. Tiedot ovat tarkasteltavissa Helsingin Karttapalvelussa https://kartta.hel.fi aineistopuun kohdassa Ympäristö ja luonto, Arvokkaat luontokohteet. 

Savola, K. Helsingin kääpäselvitys 2018 ja 2019 (pdf)

Kuva: Birthe Weijola.

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...