Helsinki pilotoi uutta energiatehokkuuskumppanuusmallia Myllypurossa sijaitsevan Liikuntamyllyn ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavissa hankkeissa. Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista käytännön kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin. Energiatehokkuuspalveluiden kumppaniksi valittiin Caverion.


Helsingin kaupungilla on omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Olemassa olevien rakennusten energiankulutuksen pienentäminen on välttämätöntä, jotta kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin päästään.

”Palvelurakennukset ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on mahdollisuus tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Samalla kiinteistöistä voidaan uusia vanhentuneita järjestelmiä ja vähentää näin kiinteistöjen korjausvelkaa. Uudenaikaiset talotekniikkajärjestelmät mahdollistavat energiansäästön lisäksi paremman sisäolosuhteiden hallinnan sekä tulevaisuudessa kiinteistöjen liittämisen kysyntäjoustomarkkinaan”, sanoo johtava energia-asiantuntija Jukka Huikari Helsingin kaupungilta.

Tavoitteena2 200 MWh:n energiasäästö, joka vastaa noin 110 omakotitalonvuosikulutusta

Liikuntamyllyn ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien hankkeiden tavoitteena on saavuttaa noin 2 200 MWh vuotuinen energiansäästö, joka vastaa noin 330 tonnin vuotuista hiilidioksidipäästövähennystä. Lähtötasosta laskettuna tämä merkitsee lähes 30 prosentin kokonaissäästöä.

Hankkeet toteutetaan ESCO-energiansäästösopimuksella, jossa investointi maksetaan syntyvillä säästöillä. Sopimuskausi on 8 vuotta, jona aikana Caverion takaa vuotuiset säästöt. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan muun muassa uusimalla ilmanvaihto- sekä muita talotekniikkajärjestelmiä. Kaukolämmön rinnalle otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa rakentamalla energiakaivot viilennykseen ja lämmitykseen.  

Kiinteistöissä otetaan lisäksi käyttöön älykkäitä energiatehokaita lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjauksia ja kiinteistöt liitetään Caverionin etähallintaan sopimuskauden ajaksi.  Uudistukset toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiatehokkuudesta sopimuskauden ajan.

”Olemme iloisia yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa. Hiilineutraalius on yhteinen tavoitteemme ja Caverion on sitoutunut yhdessä asiakkaidensa kanssa mahdollistamaan suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino kasvattaa yhteistä hiilikädenjälkeämme”, sanoo liiketoimintajohtaja Laura Karotie Caverionista. 

Hanke liittyy Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeelle on myönnetty Business Finlandin energiatuki.

Lue lisää ESCO-kumppanuusmallista: energiaviisaat.fi/esco-tilaaja-hki/

 

Lisätiedot:

Teppo Manninen, tuotepäällikkö, Caverion Suomi Oy, teppo.manninen(at)caverion.com, p. 050 390 1645

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, kirsi.hemmila(at)caverion.com, p. 050 390 0941

Jukka Huikari, johtava asiantuntija, Helsingin kaupunki, jukka.huikari(at)hel.fi, p. 09 310 20575

 

  • Kaupungin omistamien rakennusten kaukolämmön kulutusta on tarkoitus vähentää vajaan 15 vuoden aikana lähes kolmannes. Energia-asiat käydään läpi jokaisessa kaupungin kiinteistön peruskorjauksessa.
  • Suomessa lainsäädännöllä edellytetään, että isoissa peruskorjauksissa parannetaan myös energiatehokkuutta. Helsinki on päättänyt, että sen omien kiinteistöjen peruskorjauksessa energiatehokkuuden on parannuttava siten, että rakennuksen energiankulutus on korkeintaan 80 prosenttia kansallisen lainsäädännön vaatimuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuotuista energiankulutusta lämmitettyä nettoalaa kohden kuvaavan E-luvun on peruskorjauksessa pienennyttävä yli 30 prosenttia.
  • Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee lämmityksestä.
helsinginilmastoteot.fi

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...