Kansainvälinen kaupunkivertailu auttaa ymmärtämään sitä, missä asioissa Helsinki menestyy lähtökohtiinsa nähden hyvin ja millaisia haasteemme ovat.

Helsingille on tärkeää, että tunnemme oman kaupunkimme erityispiirteet suhteessa muiden maiden suurkaupunkeihin. Varsinkin pohjoismaiset pääkaupungit sekä esimerkiksi Tallinna, Amsterdam tai Wien ovat kokonsa ja asemansa puolesta mielekkäitä vertailukohteita. 

EU-pääkaupunkien välisessä tilastovertailussa Helsinki kuuluu edelleen niihin pääkaupunkeihin, joissa väestö on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Näin todetaan uusimmassa kaupunkitutkimuksen Kvartti-lehdessä. Myös ulkomaalaistaustaisen väestön osuus Helsingissä kasvaa, kuten muissakin pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Korkeakoulutetun väestön kasvu on sen sijaan ollut Helsingissä maltillisempaa kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Vertailuista käy ilmi myös, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee Uudenmaan alueella, mutta hitaammin kuin muiden maiden vastaavilla kaupunkialueilla.

Yhtäläisyyksiä ja eroja kaupunkien kehityksessä

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema lehti, jossa esitellään neljästi vuodessa Helsinkiä koskevaa uutta kaupunkitutkimusta eri tutkimusaloilta. Nyt ilmestyvän numeron 4/2019 artikkeleissa tarkastellaan Helsingin tilannetta suhteessa toisiin suuriin kaupunkeihin, korostaen sekä yhtäläisyyksiä niiden kanssa että kaupunkikehityksemme muista erottuvia piirteitä.

Lehden artikkeleissa tuodaan esiin kaupunkivertailujen tuloksia ja vertailutiedon hyötyjä mutta myös joitakin vertailuihin liittyviä ongelmakohtia. Mukana on sekä virallisiin tilastolähteisiin että eri elämänalueita kartoittaviin kaupunkirankingeihin perustuvaa tietoa. Vertailevaa kaupunkitutkimusta esitellään matkailun alalta, asumisen etnisestä eriytymisestä sekä poliittisen kentän muutoksista.

Artikkelit Kvartti 4/2019 -lehdessä:

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus, linkki

CLAUDIA BERGROTH
Helsinki kehittyy, mutta kirivätkö muut ohi? Havaintoja kaupunkivertailuista Helsingin ja muiden eurooppalaisten suurkaupunkien välillä, linkki 

HAASTATTELU
Mitä hyötyä Helsingille on kaupunkirankingeista?, linkki

PEKKA MUSTONEN
Helsinki matkailukaupunkina – vertailua muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin, linkki

JUKKA HIRVONEN
Asumisen etninen eriytyminen Helsingissä ja muualla, linkki

PASI SAUKKONEN
Puolueet pääkaupungeissa – arvoliberalismi menestyy oikeistopopulismia paremmin, linkki

UUTINEN
Pohjoismaiset tilastoalan asiantuntijat keskustelivat alan kehitysnäkymistä, linkki

Ajankohtaista

Nuorten helsinkiläisten kuntavaalipaanelit Helsinki-kanavalla 4.3.

Helsinkiläiset poliittiset nuorisojärjestöt ovat perinteisesti järjestäneet vaalivuosin...

HelsinkiSeikkailu – pelillistettyä oppimista lapsille vapaa-ajalle

Helsingin perusopetuksessa laajasti käytetty Seppo-oppimispeliympäristö on saatu käyttö...

Helmet-kirjastoissa vietetään Satakielikuukautta

Helmet-kirjastoissa vietetään Satakielikuukautta maanantaista alkaen. Kuukauden aikana ...

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Ulla Vuolle pienentää sosiaali- ja terveystoimialan päästöjä

- En ole koskaan kokenut, että ilmastotyö olisi jotenkin ylimääräistä lisätyötä. Päinva...