Kansainvälinen kaupunkivertailu auttaa ymmärtämään sitä, missä asioissa Helsinki menestyy lähtökohtiinsa nähden hyvin ja millaisia haasteemme ovat.

Helsingille on tärkeää, että tunnemme oman kaupunkimme erityispiirteet suhteessa muiden maiden suurkaupunkeihin. Varsinkin pohjoismaiset pääkaupungit sekä esimerkiksi Tallinna, Amsterdam tai Wien ovat kokonsa ja asemansa puolesta mielekkäitä vertailukohteita. 

EU-pääkaupunkien välisessä tilastovertailussa Helsinki kuuluu edelleen niihin pääkaupunkeihin, joissa väestö on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Näin todetaan uusimmassa kaupunkitutkimuksen Kvartti-lehdessä. Myös ulkomaalaistaustaisen väestön osuus Helsingissä kasvaa, kuten muissakin pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Korkeakoulutetun väestön kasvu on sen sijaan ollut Helsingissä maltillisempaa kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Vertailuista käy ilmi myös, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee Uudenmaan alueella, mutta hitaammin kuin muiden maiden vastaavilla kaupunkialueilla.

Yhtäläisyyksiä ja eroja kaupunkien kehityksessä

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema lehti, jossa esitellään neljästi vuodessa Helsinkiä koskevaa uutta kaupunkitutkimusta eri tutkimusaloilta. Nyt ilmestyvän numeron 4/2019 artikkeleissa tarkastellaan Helsingin tilannetta suhteessa toisiin suuriin kaupunkeihin, korostaen sekä yhtäläisyyksiä niiden kanssa että kaupunkikehityksemme muista erottuvia piirteitä.

Lehden artikkeleissa tuodaan esiin kaupunkivertailujen tuloksia ja vertailutiedon hyötyjä mutta myös joitakin vertailuihin liittyviä ongelmakohtia. Mukana on sekä virallisiin tilastolähteisiin että eri elämänalueita kartoittaviin kaupunkirankingeihin perustuvaa tietoa. Vertailevaa kaupunkitutkimusta esitellään matkailun alalta, asumisen etnisestä eriytymisestä sekä poliittisen kentän muutoksista.

Artikkelit Kvartti 4/2019 -lehdessä:

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus, linkki

CLAUDIA BERGROTH
Helsinki kehittyy, mutta kirivätkö muut ohi? Havaintoja kaupunkivertailuista Helsingin ja muiden eurooppalaisten suurkaupunkien välillä, linkki 

HAASTATTELU
Mitä hyötyä Helsingille on kaupunkirankingeista?, linkki

PEKKA MUSTONEN
Helsinki matkailukaupunkina – vertailua muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin, linkki

JUKKA HIRVONEN
Asumisen etninen eriytyminen Helsingissä ja muualla, linkki

PASI SAUKKONEN
Puolueet pääkaupungeissa – arvoliberalismi menestyy oikeistopopulismia paremmin, linkki

UUTINEN
Pohjoismaiset tilastoalan asiantuntijat keskustelivat alan kehitysnäkymistä, linkki

Ajankohtaista

Helsingille #BuildingLife-lähettiläs

#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkos...

Helsinki pilotoi energiatehokkuuskumppanuutta Caverionin kanssa – pilottien tavoitteena 30 % vähennys CO2-päästöissä

Helsinki pilotoi uutta energiatehokkuuskumppanuusmallia Myllypurossa sijaitsevan Liikun...

Kaupunki lisää kiinteistöjensä energiaremontteja

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma on tiukka, ja sen tavoitteide...

Vanhankaupunginlahden merikotkat tarvitsevat taas pesimärauhan

Helsinkiläisiä viime vuonna suuresti ilahduttanut Vanhankaupunginlahden merikotkapari n...