Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy markkinaehtoisesti toimiville kaupungin tytäryhteisöille omistajastrategiat. Kaupungin nykyiset omistajapoliittiset linjaukset vuodelta 2011 eivät ole enää riittävän kattavat välittämään kaupungin tahtoa omistajana tytäryhteisöjen ja –säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille.


Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy markkinaehtoisesti toimiville kaupungin tytäryhteisöille omistajastrategiat.

Kaupungin nykyiset omistajapoliittiset linjaukset vuodelta 2011 eivät ole enää riittävän kattavat välittämään kaupungin tahtoa omistajana tytäryhteisöjen ja –säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista kehittymistä.

Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ja muihin linjauksiin, mikä tukee omistajuuden pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Omistajastrategioiden aikajänne on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Kaupungin suorassa omistuksessa olevia markkinaehtoisesti toimivia tytäryhteisöjä ovat Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Helsingin Satama Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, MetropoliLab Oy ja Palmia Oy.

Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalolle ei ole laadittu uutta tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa, koska kaupunki on valmistellut sen osakkeiden myyntiä. Helenin omistajastrategia on tarkoitus esitellä myöhemmin erikseen.

Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Kari Ylitalo

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...