Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto- jaluontokriisin. Kevään 2021 aikana Helmet-kirjastot tuovat yhteen kiehtovimmat kirjat ja antoisimmat keskustelut.

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto- ja luontokriisin. Kevään 2021 aikana Helmet-kirjastot tuovat yhteen kiehtovimmat kirjat ja antoisimmat keskustelut.Etsi sopiva ilmastolukupiiri Helmet-sivuilta ja ilmoittaudu mukaan.  Lue lisää »

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (1,0) euroa harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan käynnistämistä varten. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Hanke käynnistyy harrastustoimintaa järjestävien kumppaneiden kartoituksella ja kilpailutuksella, jota seuraa toiminnan suunnittelu ja organisoituminen.

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ovat yhdessä tekeminen, joustavat opetusjärjestelyt, perheiden osallisuus ja osaamisen kehittäminen.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ovat yhdessä tekeminen, joustavat opetusjärjestelyt, perheiden osallisuus ja osaamisen kehittäminen.Kaikille sopiva koulu tähtää siihen, että jokainen oppija voi kokea koulunsa omakseen. Kaikille sopiva koulu luo tasa-arvoa, joka jatkuu lapsuudesta ja nuoruudesta aikuisuuteen. Oppijat saavat koulussa t... Lue lisää »

Helsingille #BuildingLife-lähettiläs

#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkoston Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen yritysten, Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Lue lisää »

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitataan neljässä uudessa paikassa vuonna 2021

Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2021 ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Katajanokalla ja Töölöntullissa, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa.

Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2021 ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Katajanokalla ja Töölöntullissa, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa. Lue lisää »

OmaStadin ideoita kehitetään yhdessä

Ideoista tehdään äänestyskelpoisia ehdotuksia 12.1.–30.4.2021 välisenä aikana omastadi.hel.fi -sivustolla ja työpajoissa yhdessä kaupunkilaisten sekä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Ideoista tehdään äänestyskelpoisia ehdotuksia 12.1.–30.4.2021 välisenä aikana omastadi.hel.fi -sivustolla ja työpajoissa yhdessä kaupunkilaisten sekä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Lue lisää »

Helsingin kieli-ilmapiiri on parantunut mutta kehitettävääkin löytyi

Tuoreen Helsingin kieli-ilmapiiriä kartoittavan raportin mukaan suomen- ja ruotsinkielisten väliset suhteet ovat parantuneet. Helsingin kaupunki tunnistaa, että sen tuottamissa ruotsinkielisissä palveluissa on parantamisen varaa. Kaupunki seuraa jatkossa tehostetummin näiden palveluiden laatua ja saatavuutta.

Tuoreen Helsingin kieli-ilmapiiriä kartoittavan raportin mukaan suomen- ja ruotsinkielisten väliset suhteet ovat parantuneet. Helsingin kaupunki tunnistaa, että sen tuottamissa ruotsinkielisissä palveluissa on parantamisen varaa. Kaupunki seuraa jatkossa tehostetummin näiden palveluiden laatua ja saatavuutta. Lue lisää »

Helsinki pilotoi energiatehokkuuskumppanuutta Caverionin kanssa – pilottien tavoitteena 30 % vähennys CO2-päästöissä

Helsinki pilotoi uutta energiatehokkuuskumppanuusmallia Myllypurossa sijaitsevan Liikuntamyllyn ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavissa hankkeissa. Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista malleista käytännön kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin. Energiatehokkuuspalveluiden kumppaniksi valittiin Caverion.

Helsingin kaupungilla on omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Olemassa olevien rakennusten energiankulutuksen pienentäminen on välttämätöntä, jotta kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin päästään. Lue lisää »

Kaupunki lisää kiinteistöjensä energiaremontteja

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma on tiukka, ja sen tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon jatkuvaa ja järjestelmällistä työtä. Huomiota kiinnitetään erityisesti lämmitykseen, sillä Helsingin hiilidioksidipäästöistä yli puolet tulee siitä. Kaupungilla onkin omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Nämä eivät koske vain uusia rakennettavia kiinteistöjä vaan jo olemassa olevia.

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma on tiukka, ja sen tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon jatkuvaa ja järjestelmällistä työtä.Huomiota kiinnitetään erityisesti lämmitykseen, sillä Helsingin hiilidioksidipäästöistä yli puolet tulee siitä.Kaupungilla onkin omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Nämä eivät koske vain uusia ra... Lue lisää »

Ajankohtaista

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (...

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ova...

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitetty

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitett...