Vuonna 2020 Palvelukeskus Helsinki hyödynsi digitaalisuutta, teki ilmastotyötä ja kehitti palveluja

Palvelukeskus Helsingin vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ja vastuullisuustyön tärkeimpiä teemoja on koottu yksiin kansiin toiminta- ja vastuullisuusraporttiin. Raportin sisällöissä korostuvat muun muassa ilmastotyön konkreettiset edistysaskeleet Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman puitteissa, hankintojen parissa tehtävä vastuullisuustyö, digitalisaatio palvelujen kehityksessä sekä vuoden onnistumiset. Oman palstatilansa saa myös poikkeusvuosi – kehitimme paljon uusia palveluja ja muokkasimme vanhoja poikkeusolojen edellyttämällä tavalla.

Palvelukeskus Helsingin vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ja vastuullisuustyön tärkeimpiä teemoja on koottu yksiin kansiin toiminta- ja vastuullisuusraporttiin. Lue lisää »

Kaupunki tarjoaa välineitä ympäristön siivoamiseen

Lumen alta on jälleen paljastunut paljon roskaa, joka vähentää ympäristömme viihtyisyyttä. Kaupunkilaiset saavat käyttöönsä roskapihtejä ja -pusseja omatoimista roskien keräämistä varten.

Lumen alta on jälleen paljastunut paljon roskaa, joka vähentää ympäristömme viihtyisyyttä. Kaupunkilaiset saavat käyttöönsä roskapihtejä ja -pusseja omatoimista roskien keräämistä varten.Asukkaat voivat talkoilla itsenäisesti siivota yleisiä alueita, eli metsikköjä, puistoja, tienpientareita ja rantoja. Yksityiset tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin. Talkoissa kerätä... Lue lisää »

Koulunuorisotyötä lisätty Helsingissä kuluvana keväänä

Helsinkiläiset koulut ovat kuluvana keväänä saaneet lisätukea arkeensa kaupungin nuorisopalveluilta. Nuoriso-ohjaajien läsnäolo on tarjonnut oppilaille yhden kuuntelevan ja turvallisen aikuisen lisää koulun arjessa.

Helsinkiläiset koulut ovat kuluvana keväänä saaneet lisätukea arkeensa kaupungin nuorisopalveluilta. Nuoriso-ohjaajien läsnäolo on tarjonnut oppilaille yhden kuuntelevan ja turvallisen aikuisen lisää koulun arjessa. Lue lisää »

Töitä teknologia-alalta osaamista lisäämällä ja päivittämällä

Teknologia-alalla on huutava pula työntekijöistä, ja työttöminä on alan ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistyäkseen osaamisen päivitystä – tai rohkaisua työnhakuun. Apuun tulee Digitalents Helsingin työllisyyspalvelu.

Teknologia-alalla on huutava pula työntekijöistä, ja työttöminä on alan ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistyäkseen osaamisen päivitystä – tai rohkaisua työnhakuun. Apuun tulee Digitalents Helsingin työllisyyspalvelu. Lue lisää »

Nuorten vaikuttamisjärjestelmän arviointi valmistui - tervetuloa keskustelemaan 23.4.!

Arvio nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017-2021 on valmistunut. Arvioinnin tarkoitus on ollut tarkastella sitä, miten Ruuti on vahvistanut erilaisten nuorten osallisuutta ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tulokset ovat lähtökohtana, kun nuorten vaikuttamisjärjestelmää kehitetään

Arvio nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 on valmistunut. Arvioinnin toteutti Solita Oy yhteistyössä Helsingin nuorisopalveluiden ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja se perustuu työntekijöiden ja nuorten haastatteluihin, havainnointiin, taustaraportteihin ja tilastoihin sekä aiheista tehtyihin tutkimuksiin.  Lue lisää »

Kouluvalmentaja kuuntelee ja kohtaa oppilaita – koulujen henkilökunta haluaa toimintamallin jatkuvan

Kouluvalmentajan työtä on kokeiltu kahden vuoden aikana useissa peruskoulussa. Henkilökunta ja oppilaat toivovat ennaltaehkäisevälle ja osallistavalle työlle jatkoa.

Kouluvalmentaja on uudenlainen työnkuva, jota on kokeiltu 10 helsinkiläisessä peruskoulussa vuodesta 2019, ja tänä lukuvuonna kouluja on jo 19. Kouluista kolme on ruotsinkielisiä. Henkilökunta ja oppilaat toivovat ennaltaehkäisevälle ja osallistavalle työlle jatkoa. Lue lisää »

Helsingin tukitoimet ravintola-alalle

Helsingin kaupunki tukee ravintola-alaa osittain uusilla ja osittain viime keväästä asti voimassa olleilla toimilla. Terassit saavat olla pysyvästi auki pidempään, kevytrakenteisen terassin saa pystyttää ilman toimenpidelupaa ja parkkiruutuja voi saada nyt ravintolakäyttöön kolme kappaletta. Kaupunki myös käy ravintola-alan kanssa jatkuvasti vuoropuhelua parantaakseen tilannekuvaa ja löytääkseen uusia auttamisen keinoja.

Kutsu: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita? 

Kestävä kaupunki luo mahdollisuuksia hyvään elämään. Helsinki haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Kestävät ratkaisut eivät ole vain ympäristöystävällisiä, vaan ne edistävät myös asukkaiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, toimivaa arkea ja taloudellisesta kestävyyttä.

Tervetuloa kuulemaan tilaisuudessa julkistettavan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkitasoisen arvioinnin Agendasta teoiksi 2021 tuloksia siitä, kuinka kestävyys toteutuu Helsingissä sekä toimialojen näkemyksiä siitä miten suuntaamme eteenpäin kohti kestävämpää Helsinkiä. Tilaisuuden avaa pormestari Jan Vapaavuori. Lue lisää »

Datakeskuksen konesalien hukkalämpöä aiotaan hyödyntää helsinkiläiskotien lämmittämisessä

Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa ja niissä syntyy huomattava määrä lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin suunnitelmana on kytkeä Telian Pitäjänmäen datakeskus kaukolämpöverkkoon jalämmittää datakeskuksesta kerätyn lämmön avulla helsinkiläisiä koteja.

Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa ja niissä syntyy huomattava määrä lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin suunnitelmana on kytkeä Telian Pitäjänmäen datakeskus kaukolämpöverkkoon ja lämmittää datakeskuksesta kerätyn lämmön avulla helsinkiläisiä koteja. Lämpöpumpun avulla datakeskuksesta saadaan vähintään 1,3 kertaa enemmän lämpöä, kuin mitä se kuluttaa ... Lue lisää »

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Eija Lehvikko ja Leena Mäkelä veivät ilmasto-opintokokonaisuuden lukion ykkösille

Lukiolaisten ilmastoahdistus helpotti, kun tietoa Hiilineutraali Helsinki -ohjelmasta ja ilmastonmuutoksesta tuli lisää. Oppiminen Vuosaaren lukiossa oli suorastaan hauskaa, kun tieto karttui roolipelissä ja asiantuntijoita haastattelemalla.

Eija Lehvikko ja Leena Mäkelä ovat tapaamassa kemian opettajaa Justus Mutasta, joka kuuluu myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintokokonaisuuden opettajiin.Lukiolaisten ilmastoahdistus helpotti, kun tietoa Hiilineutraali Helsinki -ohjelmasta ja ilmastonmuutoksesta tuli lisää. Oppiminen Vuosaaren lukiossa oli suorastaan hauskaa, kun tieto karttui roolipelissä ja asiantuntijoita haasta... Lue lisää »

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...