Pääkaupunkiseudun päihdetilannekyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja kehitysehdotuksia

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat syksyn aikana kartoittaneet kaupunkien päihdetilannetta verkkokyselyllä. Kyselytulokset eivät anna kokonaiskuvaa kaupunkien päihdetilanteesta, vaan viitteitä kaupunkilaisten kokemuksista ja arkihavainnoista omilta asuinalueiltaan ja esimerkiksi päihteiden näkymisestä joukkoliikennevälineissä. Kaupunkien tuloksissa on myös eroavaisuuksia.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat syksyn aikana kartoittaneet kaupunkien päihdetilannetta verkkokyselyllä. Kyselytulokset eivät anna kokonaiskuvaa kaupunkien päihdetilanteesta, vaan viitteitä kaupunkilaisten kokemuksista ja arkihavainnoista omilta asuinalueiltaan ja esimerkiksi päihteiden näkymisestä joukkoliikennevälineissä. Kaupunkien tuloksissa on myös eroavaisuuksia. Lue lisää »

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finalistit virtuaalisesti koolla jatkokehittämässä ehdotuksiaan

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finaalivaiheeseen valitut kymmenen tiimiä jatkokehittävät kilpailuehdotuksiaan kolmipäiväisessä boot camp -tapahtumassa. Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisena järjestettävässä yhteiskehitystapahtumassa kilpailijat saavat tukea ratkaisunsa edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin Helsingin kontekstiin sopivaksi.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finaalivaiheeseen valitut kymmenen tiimiä jatkokehittävät kilpailuehdotuksiaan kolmipäiväisessä boot camp -tapahtumassa 9.–11. joulukuuta. Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisena järjestettävässä yhteiskehitystapahtumassa kilpailijat saavat tukea ratkaisunsa edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin ... Lue lisää »

Apulaispormestari Sanna Vesikansa puhuu WHO:n European Healthy Cities -verkoston virtuaalikonferenssissa koronapandemian vaikutuksista

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa osallistuu 8.–10. joulukuuta Maailman terveysjärjestö WHO:n European Healthy Cities -verkoston virtuaaliseen konferenssiin. Vesikansa keskustelee WHO:n Euroopan johtajan Hans Klugen ja eurooppalaisten poliittisten johtajien kanssa pyöreän pöydän tapaamisessa. Konferenssin aiheena on kaupunkien rooli koronapandemiassa ja jälleenrakennus koronan jälkeen. Vesikansa nostaa puheenvuorossaan esiin koronan pitkäaikaisia vaikutuksia kaupungeille sekä sitä, mitä tulisi huomioida pandemian jälkihoidossa ja tulevien pandemioiden ehkäisyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa osallistuu 8.–10. joulukuuta Maailman terveysjärjestö WHO:n European Healthy Cities -verkoston virtuaaliseen konferenssiin. Vesikansa keskustelee WHO:n Euroopan johtajan Hans Klugen ja eurooppalaisten poliittisten johtajien kanssa pyöreän pöydän tapaamisessa. Lue lisää »

Kaupungin henkilöstön monimuotoisuutta edistetään myös kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa

Kaupunki pyrkii tarjoamaan kesätöitä kaikille nuorille niin, että työ voidaan räätälöidä nuoren osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi. Kaupungin 16−17-vuotiaiden nuorten kesätyöhaku ja Siisti kesä! -hankkeen haku alkaa 1.2. ja päättyy 15.2. klo 16.00. Muiden kesätöiden ja sijaisuuksien haku käynnistyy tammikuun puolivälissä ja uusia paikkoja julkaistaan pitkin kevättä.

Ilmastoteko jalkojemme alla: Mustikkamaan lämpöluolat täytetään vedellä

Suomen suurinta lämpövarastoa on alettu täyttää vedellä. Mustikkamaan alla sijaitsevat lämpöluolat ovat tärkeä askel Helsingin hiilineutraalilla polulla. Mustikkamaan alla 80 metrin syvyydessä on kaksi käytöstä poistettua öljyluolaa, joita Helen täyttää nyt vedellä. Jatkossa luolat palvelevat kaukolämpöverkon asiakkaita tasaamalla kulutushuippuja vuoden ympäri.

Suomen suurinta lämpövarastoa on alettu täyttää vedellä. Mustikkamaan alla sijaitsevat lämpöluolat ovat tärkeä askel Helsingin hiilineutraalilla polulla.  Mustikkamaan alla 80 metrin syvyydessä on kaksi käytöstä poistettua öljyluolaa, joita Helen täyttää nyt vedellä. Jatkossa luolat palvelevat kaukolämpöverkon asiakkaita tasaamalla kulutushuippuja vuoden ympäri. Lue lisää »

Älyteknologiaa hyödyntävä aistihuone on vähentänyt muistisairaiden masennusta ja lääkitystä Helsingissä

Helsingissä on saatu lupaavia tuloksia älyteknologian hyödyntämisessä muistisairaiden ikäihmisten hoidossa. Kustaankartanon seniorikeskuksessa kokeiltiin kuluneen vuoden ajan innovatiivista multisensorista aistihuonetta. Aistihuone stimuloi ja rauhoittaa kävijöiden aisteja interaktiivisen älyseinän, juoksevan veden, tuoksujen ja erilaisten luonnonmateriaalien avulla. Lisäksi kokeiltiin VR-lasien tarjoamaa luontoelämystä muistisairaille.

Helsingissä on saatu lupaavia tuloksia älyteknologian hyödyntämisessä muistisairaiden ikäihmisten hoidossa. Kustaankartanon seniorikeskuksessa kokeiltiin kuluneen vuoden ajan innovatiivista multisensorista aistihuonetta. Aistihuone stimuloi ja rauhoittaa kävijöiden aisteja interaktiivisen älyseinän, juoksevan veden, tuoksujen ja erilaisten luonnonmateriaalien avulla. Lisäksi kokeiltii... Lue lisää »

OmaStadi on kaikkien

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen ja eri väestöryhmien äänien esiin tuominen on yksi OmaStadin tärkeistä tavoitteista. Helsingin osallistuvan budjetoinnin toisella ideointikierroksella edettiin yhdenvertaisuuden näkökulmasta harppauksin. Mukaan saatiin yhä moninaisempi joukko kaupunkilaisia ideoimaan siitä, miten tehdään unelmien Helsinkiä.

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen ja eri väestöryhmien äänien esiin tuominen on yksi OmaStadin tärkeistä tavoitteista. Helsingin osallistuvan budjetoinnin toisella ideointikierroksella edettiin yhdenvertaisuuden näkökulmasta harppauksin. Mukaan saatiin yhä moninaisempi joukko kaupunkilaisia ideoimaan siitä, miten tehdään unelmien Helsinkiä. Lue lisää »

”On tärkeää, että aikuiset tuntevat lapset muutenkin kuin oppijoina” – Pitäjänmäen peruskoulussa oppilaat ryhmäytyvät säännöllisesti

Jatkuva ryhmäyttäminen on yksi Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteistä. Laaja-alainen erityisopettaja Tuula Iivanainen ja kuraattori Leni Pennanen työskentelevät Pitäjänmäen peruskoulussa, jossa on pitkät perinteet ryhmäyttämisestä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Jatkuva ryhmäyttäminen on yksi Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13) toimenpiteistä.Laaja-alainen erityisopettaja Tuula Iivanainen ja kuraattori Leni Pennanen työskentelevät Pitäjänmäen peruskoulussa, jossa on pitkät perinteet ryhmäyttämisestä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Lue lisää »

Satama moninkertaistaa tuottamansa aurinkoenergian määrän

Satama kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisää mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat tulevat käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Satama kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoaan ja lisää mittavasti aurinkopaneeleja sekä Vuosaaren satamaan että Länsiterminaali 2:lle. Voimalat tulevat käyttöön vuoden loppuun mennessä.Helsingin Sataman tavoitteen mukaan sen oma toiminta on 100 % hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Vaativa tavoite on mahdollista saavuttaa, kun energiankulutusta vähennetään huomattavasti, ja jälj... Lue lisää »

Ajankohtaista

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (...

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ova...

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitetty

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitett...