Kuntatalous sote-uudistuksen kourissa – kuusi suurinta kaupunkia arvioivat vaikutuksia seminaarissa

Suomessa ollaan toteuttamassa kunnallishallinnon historian suurinta reformia. Tietoa uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kuntiin ja kaupunkeihin on vähän ja vaikutuksia niiden investointikykyyn ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin on arvioitu riittämättömästi. Millainen on kuntien taloudellinen tilanne sote-uudistuksen jälkeen? Tähän pureudutaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien järjestämässä seminaarissa 12. maaliskuuta 2021. Seminaari on avoin kaikille, ja sitä voi seurata verkko-osoitteessa helsinkikanava.fi.

Tervetuloa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun lopputapahtumaan 16. maaliskuuta!

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu on ollut vuoden mittainen kunnianhimoinen projekti, jolla on haettu ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävästi, ilman biomassan käyttöä.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu on ollut vuoden mittainen kunnianhimoinen projekti, jolla on haettu ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävästi, ilman biomassan käyttöä.  Lue lisää »

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Alpo Tani vähentää päästöjä maankäytöllä ja kaupunkisuunnittelulla

Ilmastokysymykset liittyvät kaikkeen Alpo Tanin työhön. Hänen työnään on kiteytettynä viedä Helsinkiä kohti hiilineutraalisuutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun avulla.

    Ilmastokysymykset liittyvät kaikkeen Alpo Tanin työhön. Hänen työnään on kiteytettynä viedä Helsinkiä kohti hiilineutraalisuutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun avulla.     Erityisasiantuntija Alpo Tani on ollut kaupungilla töissä 14 vuotta, ja tuosta ajasta etenkin kymmenenä viime vuotena ilmastokysymysten painoarvo on noussut nopeasti. Lue lisää »

Osallistu.helsinki-sivusto on avattu

Tietoa Helsingin osallisuudesta löytyy nyt verkossa kootusti osoitteessa Osallistu.helsinki.

Tietoa Helsingin osallisuudesta löytyy nyt verkossa kootusti osoitteessa Osallistu.helsinki.Helsingin kaupungin uusi Osallistu.helsinki-verkkopalvelu tarjoaa kiinnostavaa tietoa mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.Menetelmäkirjasto kokoaa osallisuuden menetelmät, ohjeet ja hyvät käytännöt selkeästi ja kiinnostavasti osallisuuden edistämisestä kiinnostuneille... Lue lisää »

Liukas katu tai kaverin puute – jarrut pois ikäihmisten liikkumiselta

Liian harva oivaltaa, että liikunnasta saataviin hyötyihin pääsee käsiksi lisäämällä liikkumista osaksi jokapäiväistä elämää.

Liian harva oivaltaa, että liikunnasta saataviin hyötyihin pääsee käsiksi lisäämällä liikkumista osaksi jokapäiväistä elämää.Näin sanoo kaupungin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen. Lue lisää »

Me-koulukehittäminen vaikuttanut positiivisesti oppilaisiin ja kouluviihtyvyyteen

Etenkin osallisuus, aikuisilta saatu tuki, koulumotivaatio sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot lisääntyivät kyselyn mukaan kokeilutoiminnan ansiosta.

Me-koulukehittämisessä on luotu erilaisia toimintamalleja oppilaiden ja koulujen tueksi kolmella helsinkiläisellä peruskoululla vuodesta 2018 lähtien.  Koulut ovat Laakavuoren ala-aste, Kannelmäen peruskoulu ja Malmin peruskoulu.  Etenkin osallisuus, aikuisilta saatu tuki, koulumotivaatio sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot lisääntyivät kyselyn mukaan kokeilutoiminnan ansiosta. ... Lue lisää »

Vähäpäästöisten autojen houkuttelevuuden lisäämiseksi Helsingissä tarvitaan monipuolisia kannustimia

Helsinki selvitti, miten kaupunki voisi kannustaa asukkaita vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön. Liikenteen vähäpäästöisyys on tärkeä tavoite Helsingille, sillä liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kaupungin hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen päästöt myös heikentävät ilmanlaatua merkittävästi ja aiheuttavat meluhaittoja. Vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuden kasvattaminen on yksi tärkeistä toimenpiteistä liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Helsinki selvitti, miten kaupunki voisi kannustaa asukkaita vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön. Liikenteen vähäpäästöisyys on tärkeä tavoite Helsingille, sillä liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kaupungin hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen päästöt myös heikentävät ilmanlaatua merkittävästi ja aiheuttavat meluhaittoja. Vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuden kasvattamine... Lue lisää »

Romaninuorisotyö luo siltoja koulun ja kodin välille

Kun kulttuurilliset erot haastavat kohtaamisia, koulun ja kodin välisen sillan rakentamineen tarvitaan myös usein kulttuuritulkkia väärinkäsitysten välttämiseksi sekä erilaisten näkökulmien esiin tuomiseksi. Tässä työssä apunasi toimiin Helsingin kaupungin romaninuorisotyö, joka ohjaa nuoria niin hyviin elämäntapoihin kuin myös tukee heidän koulunkäyntiään.

Osaamisen ja kulttuurin ymmärrysKaikki ihmiset tulee kohdata yksilöinä ja romanit eivät ole tästä poikkeus. Syventämällä molemminpuolista ymmärtämistä sekä yhteistyötä, vahvistetaan myös nuorten itsetuntoaan heidän omasta arvokkuudestaan. Romaninuorissa on paljon osaamista sekä lahjakkuutta, joka tulee nähdä.  ”Älä kohtaa kulttuuria, vaan kohtaa aina nuori”, sanookin Helsingin kaupung... Lue lisää »

Helsinki palkkasi insinööritiimin auttamaan taloyhtiöitä energiaremonteissa

Lähes kaikissa Helsingin asuinkerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on asunnonomistajille taloudellisesti kannattavaa. Taloyhtiöiden ei kuitenkaan ole aina helppoa tunnistaa energiaremonttien hyötyjä, ja remontointi voi vaikuttaa hankalalta. Helsingin kaupunki ryhtyy tarjoamaan yksityisille taloyhtiöille ilmaista asiantuntija-apua, jotta yhä useampi taloyhtiö innostuisi aloittamaan energiaremontin suunnittelun.

Lähes kaikissa Helsingin asuinkerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on asunnonomistajille taloudellisesti kannattavaa. Taloyhtiöiden ei kuitenkaan ole aina helppoa tunnistaa energiaremonttien hyötyjä, ja remontointi voi vaikuttaa hankalalta. Helsingin kaupunki ryhtyy tarjoamaan yksityisille taloyhtiöille ilmaista asiantuntija-apua, jotta yhä useampi taloyhti... Lue lisää »

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...