Helsingin #Etävappu-tempaukselle kansainvälistä tunnustusta

Helsingin ”Kaikkien aikojen #etävappu” on voittanut arvostetussa City Nation Place Global -kilpailussa. Helsinki pokkasi 12.11.2020 illalla voiton kategoriassa ”Best Citizen Engagement”, ja sai kehuja kansalaisten laajasta sitouttamisesta poikkeukselliseen vappuun. Etävappuna järjestettyyn JVG:n virtuaalikeikkaan osallistui parhaimmillaan 1,4 miljoonaa suomalaista.

Helsingin ”Kaikkien aikojen #etävappu” on voittanut arvostetussa City Nation Place Global -kilpailussa. Helsinki pokkasi 12.11.2020 illalla voiton kategoriassa Best Citizen Engagement ja sai kehuja kansalaisten laajasta sitouttamisesta poikkeukselliseen vappuun. Etävappuna järjestettyyn JVG:n virtuaalikeikkaan osallistui parhaimmillaan 1,4 miljoonaa suomalaista. Lue lisää »

Koulunkäynnin puhelinneuvonta avattu uudelleen Helsingissä

Koulunkäyntiin liittyvät kysymykset saattavat askarruttaa huoltajia esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori on altistunut koronalle ja siirtynyt etäopetukseen.

Koulunkäyntiin liittyvät kysymykset saattavat askarruttaa huoltajia esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori on altistunut koronalle ja siirtynyt etäopetukseen. Helsingissä on käynnistetty uudelleen puhelinneuvonta, josta voi tiedustella erilaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita. Lue lisää »

Kehukuukausi luo työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kiitoksilla

Palvelukeskus Helsingin noin 1400 työntekijästä 90 % on lähityössä tuottamassa päivittäin palveluja kaupunkilaisille sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa, aulapalveluissa sekä hoiva- ja puhelinpalveluissa. Erityisesti tänä vuonna työntekijöiden jaksamista on nähty tarpeen tukea monin tavoin, jotta tärkeistä palveluista huolehtiva henkilöstö voisi työssään hyvin myös jatkossa. Yksi toimenpiteistä on marraskuussa vietettävä Kehukuukausi, jonka kehuilla ja kiitoksilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia.

Kaupunki etsii ratkaisuja vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseen 

Helsingin kaupunki pyrkii löytämään keinoja vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseenkaupungille. Hyviä käytäntöjä ja keinoja rakenteellisten esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi jaetaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä paneelikeskustelussa tiistaina 17. marraskuuta.

Helsingin kaupunki pyrkii löytämään keinoja vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen kaupungille. Hyviä käytäntöjä ja keinoja rakenteellisten esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi jaetaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä paneelikeskustelussa tiistaina 17. marraskuuta. Lue lisää »

Uusi AM-ohjelma ohjaa Helsingin asumisen rakentamista seuraavat neljä vuotta

Helsingin asuntotuotantotavoite kasvaa tuhannella asunnolla vuonna 2023. Täydennysrakentamisen merkitys korostuu kaupunkiuudistuksen tuodessa uutta elinvoimaa kolmelle asuinalueelle. Hitas-järjestelmä puolestaan korvataan uudella kohtuuhintaisen omistusasumisen mallilla.

Helsinginasuntotuotantotavoite kasvaa tuhannella asunnolla vuonna 2023.Täydennysrakentamisen merkitys korostuu kaupunkiuudistuksen tuodessa uuttaelinvoimaa kolmelle asuinalueelle. Hitas-järjestelmä puolestaan korvataanuudella kohtuuhintaisen omistusasumisen mallilla. Lue lisää »

Helsingin kaupunki mukana taloyhtiöklubien toiminnassa energiaremonttien vauhdittamiseksi

Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan Helsingin viidessä kaupunginosassa taloyhtiöklubi-hankkeessa. Taloyhtiöklubit luovat pohjaa Helsingin vuonna 2021 käynnistyvän energiarenessanssi-ohjelman toteutukselle, jossa edistetään energiaremontteja ja kannustetaan uusiutuvan energian investointeihin. Taloyhtiöklubi-hanke on mukana taloyhtiöille tarkoitetuilla virtuaalimessuilla torstaina 12.11. klo 16.30-20.30.

Helsingin poliisin nuorisoryhmä pyrkii ehkäisemään ennalta alaikäisten rikoksia

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin, mutta pieni osa nuorista oirehtii ja tekee rikoksia. Joidenkin kohdalla ongelmat ovat kasautuneet aiempaa enemmän. Helsingin poliisin ja senyhteistyökumppaneiden yhteinen tavoite on katkaista mahdollisimman monen nuorenrikoskierre.

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin, mutta pieni osa nuorista oirehtii ja tekee rikoksia. Joidenkin kohdalla ongelmat ovat kasautuneet aiempaa enemmän.  Helsingin poliisin ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen tavoite on katkaista mahdollisimman monen nuoren rikoskierre. Lue lisää »

Helsinki tavoittelee innovatiivista vihreää elvytystä – ”Meillä on tarjota hankkeita, joiden tuloksista hyötyy koko Suomi”

Helsinki valmistelee ehdotuksensa hallituksen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka toteutukseen EU:n myöntää 2,3 miljardin euron rahoituksen. Tavoitteena on rahoituksen kohdentaminen niin, että se nopeuttaa talouden vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää sekä tukee innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palveluiden kehittämistä.

Ilmanlaadun vuosikartta näyttää kuinka pakokaasut vaikuttavat asuinalueiden ilmanlaatuun

Uusi ilmanlaadun vuosikartta auttaa arvioimaan liikenteen vaikutuksia pääkaupunkiseudun eri asuinalueilla. Kartasta ilmenee typpidioksidin vuosipitoisuus eri puolilla pääkaupunkiseutua. Typpidioksidi on enimmäkseen peräisin liikenteen pakokaasuista.

Uusi ilmanlaadun vuosikartta auttaa arvioimaan liikenteen vaikutuksia pääkaupunkiseudun eri asuinalueilla. Kartasta ilmenee typpidioksidin vuosipitoisuus eri puolilla pääkaupunkiseutua. Typpidioksidi on enimmäkseen peräisin liikenteen pakokaasuista. - Jos etsii uutta asuinpaikkaa tai haluaa tietää, miten liikenteen pakokaasut vaikuttavat oman asuinseudun ilmanlaatuun vuositasolla, k... Lue lisää »

Kulttuuripolku-toiminta Helsingin peruskoululaisille käyntiin tänä syksynä

Tänä syksynä aloitettu Kulttuuripolku-toiminta vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen asemaa Helsingin peruskouluissa. Sen avulla varmistetaan, että perusopetuksen aikana oppilailla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin jokaisella luokka-asteella.

Tänä syksynä aloitettu Kulttuuripolku-toiminta vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen asemaa Helsingin peruskouluissa. Sen avulla varmistetaan, että perusopetuksen aikana oppilailla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin jokaisella luokka-asteella. Lue lisää »

Ajankohtaista

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (...

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ova...

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitetty

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitett...