Asuinalueiden turvallisuus on kokemus, johon vaikutetaan niin median, kaupunkisuunnittelun kuin poliisinkin taholta

Helsinki on havahtunut asuinalueiden haitallisen eriytymisen mahdollisuuteen jo varhain, ja kaupunki onkin toteuttanut sekoittavaa asuntopolitiikkaa menestyksekkäästi yli 50 vuoden ajan. Moninaisuus, keskustelevuus ja hyvin suunnitellut rakenteet ovat turvallisen Helsingin kivijalka.

Helsinki on havahtunut asuinalueiden haitallisen eriytymisen mahdollisuuteen jo varhain, ja kaupunki onkin toteuttanut sekoittavaa asuntopolitiikkaa menestyksekkäästi yli 50 vuoden ajan. Moninaisuus, keskustelevuus ja hyvin suunnitellut rakenteet ovat turvallisen Helsingin kivijalka. Lue lisää »

Kuninkaantammen Lammenrannasta varattiin tontteja puukerrostalojen rakentamista varten

Kuninkaantammen Lammenrannan kaikki tontit on nyt varattu rakentajille.

Kuninkaantammen Lammenrannan kaikki tontit on nyt varattu rakentajille.Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 varata neljä tonttia puukerrostalorakentamiseen. Luovutettavien tonttien asuinkerrosala on yhteensä 13 600 kerrosneliömetriä. Nyt varatuille tonteille tullaan rakentamaan asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia säänneltyjä ns. puolihitas-asuntoja, yhteensä arviolta ... Lue lisää »

Nuorisotyö on yhteistyötä, jolla luodaan pitkäkestoista turvallisuutta

Perinteisen nuorisotyön rinnalle on noussut uusia toimintatapoja, jotka on rakennettu vastaamaan paremmin nuorison tarpeita sekä kohtaamaan nuoret avoimesti heidän reviirillään. Kun nuoret saavat turvallisen kontaktin aikuiseen, se luo turvallisuutta nuorison lisäksi koko kaupungille.

Perinteisen nuorisotyön rinnalle on noussut uusia toimintatapoja, jotka on rakennettu vastaamaan paremmin nuorison tarpeita sekä kohtaamaan nuoret avoimesti heidän reviirillään. Kun nuoret saavat turvallisen kontaktin aikuiseen, se luo turvallisuutta nuorison lisäksi koko kaupungille. Suomessa jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty 1960-luvulta saakka, mutta etsivän nuorisotyön malli ranta... Lue lisää »

Ennaltaehkäisy lisää turvallisuutta Helsingissä

Poliisin ennalta estävä työ ennakoi ja puuttuu mahdollisiin rikoksiin jo ennen kuin ne tapahtuvat. Saumattomalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa ennaltaehkäistään vakavia rikoksia, ratkaistaan rauhattomien alueiden ongelmia ja saatetaan nuoria sellaisen avun pariin, joka ehkäisee rikollisuutta tulevaisuudessa. Poliisin vankka tavoite on osallistaa poissulkemisen sijaan.

Poliisin ennalta estävä työ ennakoi ja puuttuu mahdollisiin rikoksiin jo ennen kuin ne tapahtuvat. Saumattomalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa ennaltaehkäistään vakavia rikoksia, ratkaistaan rauhattomien alueiden ongelmia ja saatetaan nuoria sellaisen avun pariin, joka ehkäisee rikollisuutta tulevaisuudessa. Poliisin vankka tavoite on osallistaa poissulkemisen sijaan. ... Lue lisää »

Kaupungin turvallisuus pohjautuu yhteistyöhön, varautumiseen ja tietoon

Helsingin turvallisuuskysymyksiä ratkotaan niin kaupungin, viranomaisten kuin järjestöjenkin yhteistyöllä, mutta kaupunki on vastuussa kokonaiskuvan hallinnasta. Näin tieto ei pääse sirpaloitumaan.

Helsingin turvallisuuskysymyksiä ratkotaan niin kaupungin, viranomaisten kuin järjestöjenkin yhteistyöllä, mutta kaupunki on vastuussa kokonaiskuvan hallinnasta. Näin tieto ei pääse sirpaloitumaan. Lue lisää »

Kehitysvammaiset ja heidän läheisensä ovat tyytyväisiä suun terveydenhuollon palveluihin, eniten kehitettävää terveyskeskuspalveluissa ja kuntoutussuunnittelussa

Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat tyytyväisiä suun terveydenhuollon toimivuuteen Uudenmaan alueella. Eniten haasteita koetaan terveyskeskuspalveluissa sekä kuntoutussuunnitelmanlaadinnassa ja toteuttamisessa.

Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat tyytyväisiä suun terveydenhuollon toimivuuteen Uudenmaan alueella. Eniten haasteita koetaan terveyskeskuspalveluissa sekä kuntoutussuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Tämä käy ilmi Kehitysvammaisten hoitopolut –projektin kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen suunnatusta kyselystä. Lue lisää »

Helsinki osana Pohjoismaiden turvallisuuteen keskittyvää Safe City Tour -viikkoa

Helsingin kaupunki osallistuu yhteistyössä Helsingin poliisin kanssa Nordic Safe Cities -verkoston Safe City Tour -teemaviikkoon 8.–12. helmikuuta. Viikon aikana kaupungin kanavissa julkaistaan teemavideoita ja verkkoartikkeleita, joissa syvennytään muun muassa yleiseen turvallisuuteen ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön sekä asuinalueiden segregaation ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseen.

Helsingin kaupunki osallistuu yhteistyössä Helsingin poliisin kanssa Nordic Safe Cities -verkoston Safe City Tour -teemaviikkoon 8.–12. helmikuuta. Viikon aikana kaupungin kanavissa julkaistaan teemavideoita ja verkkoartikkeleita, joissa syvennytään muun muassa yleiseen turvallisuuteen ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön sekä asuinalueiden segregaation ja väkivaltaisen ekstremismin eh... Lue lisää »

Ammattipodcast tarjoaa nuorille tietoa ammateista ja koulutuspoluista

Itäkeskuksen ja Herttoniemen nuorisotyöyksiköiden tuottama podcast tarjoaa nuorille helposti saavutettavaa ja laadukasta tietoa eri ammateista ja koulutuspoluista. Kohderyhmänä ovat toiselle asteelle suuntaavat sekä muuten omia uravalintoja miettivät nuoret.

Ennen maaliskuuta 2020 nuorisopalveluiden järjestämä Elävä ammattikirjasto on näyttänyt suuntaa nuorille jatkokoulutuksen ja uravalinnan edessä. Elävä ammattikirjasto on tajonnut nuorille mahdollisuuden kysyä eri alojen ammattilaisilta esimerkiksi miten ammattiin voi päästä ja millaista työ käytännössä on. Poikkeusaikana Elävää ammattikirjastoa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista järj... Lue lisää »

Aurinkosähkö tuli kouluihin, kirjastoihin ja kerrostaloihin

Aurinkoenergian käyttö energialähteenä yleistyy Helsingissä järjestelmällisesti askel askeleelta. Kaupungin omalla rakennuskannalla, sekä uudis- että korjausrakentamisessa, on hyvin tiukat energiatehokkuusvaatimukset. Aurinkoenergian lisääminen kuuluu kaupungin tavoitteisiin.

Aurinkoenergian käyttö energialähteenä yleistyy Helsingissä järjestelmällisesti askel askeleelta. Kaupungin omalla rakennuskannalla, sekä uudis- että korjausrakentamisessa, on hyvin tiukat energiatehokkuusvaatimukset. Aurinkoenergian lisääminen kuuluu kaupungin tavoitteisiin.Aurinkoenergiaa tulee ja on jo tullut Helsingin kaupungin palvelurakennuksiin, siis esimerkiksi kouluihin, päiv... Lue lisää »

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...