Helsingin visiona on olla maailman toimivin älykaupunki. Kehitystä vauhditetaan tuomalla kaupunkiyhteisön käyttöön uusia teknologioita, toimintamalleja ja avauksia. Älykkäät ja digitaaliset ratkaisut ovat useimmiten ilmastoystävällisiä ja tukevat kestävää kaupunkikehitystä.

Helsinki katsoo innovatiivisena tiennäyttäjänä rohkeasti tulevaisuuteen. Älykästä kaupunkia kehitettäessä kaupunki mahdollistaa toimivia, innovatiivisia ja sähköisiä palveluita, jotka helpottavat ihmisten arkista elämää. Keskeistä on avata prosesseja, dataa ja tietojärjestelmiä sekä kaupungin toimintatapoja.

Helsinki tunnetaan maailmalla kehitysalustana, jossa kaupunki, yritykset, tiedeyhteisö ja asukkaat kehittävät yhdessä tulevaisuuden kaupunkia. Helsinki tunnetaan erityisesti ihmislähtöisestä ja osallistavasta älykaupunkitekemisestä. Pilotointi, kokeilut ja yhteiskehittäminen luovat elämää helpottavia älykkäitä ratkaisuja, maailman toimivinta kaupunkia.

Avoin data on Helsingissä arkipäivää

Data on tulevaisuuden arvokkainta pääomaa. Helsingin vahvuuksia ovat avoin data ja IoT. Helsinki oli yksi ensimmäisiä pääkaupunkeja maailmassa, joka alkoi avata dataansa. Tällä hetkellä Helsinki on maailman toiseksi edistynein kaupunki oman datansa avaamisessa heti New Yorkin jälkeen.

Kymmenessä vuodessa avoimesta datasta on tullut vakiintunut toimintamuoto Helsingissä. Kaupungin päätökset ja tausta-aineistot ovat saatavissa avoimena datana. Kaupungin rajapintoja avataan jatkuvasti, jotta ulkopuoliset kehittäjät pääsevät tekemään niiden avulla uusia elämää helpottavia sovelluksia ja luomaan uutta liiketoimintaa.

Älykkään kaupungin kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa älykkäät ja kaksisuuntaiset energiaverkot, kysynnänjousto, uusiutuva energia, älyliikenne sekä älykäs kiinteistö- ja huoneistoautomaatio avoimine kommunikaatiorajapintoineen energiatehokkuutta ja ympäristön arvoja unohtamatta.

Koko kaupunki hyötyy uusista, älykkäistä innovaatioista

Älykkään kaupungin tavoitteena on palveluiden ja palvelutuotannon ekosysteemi, joka hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä, niin kaupunkilaisia, kaupunkiorganisaatiota, yrityksiä kuin esimerkiksi kehittäjiäkin. Koko kaupunki hyötyy uusista innovaatioista: kaupunkilaiset uusista sähköisistä palveluista, kehittäjät työkaluista ja rajapinnoista ja yritykset uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Fiksu kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille esimerkiksi ajantasaista ja paikkakohtaista tietoa liikenteestä, ympäristöstä ja palveluista. Älykkäässä kaupungissa kaupunkilaisilla on riittävä tieto arjen valintojen tueksi ja he voivat tehdä esimerkiksi ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja omassa arkipäivässään. Tavoitteena on sujuva arki, jossa teknologiaa hyödynnetään huomaamattomasti tarpeen mukaan.

Helsingissä älykästä kaupunkikonseptia kehittää Forum Virium Helsinki, erityisesti Kalasataman älykkäällä pilottialueella. 
 

Fiksu Kalasatama

Ihmisiä Kalasataman Isoisänsillalla. Kuva: Riku Pihlanto

 

Kalasatama on yksi Helsingin entisistä satamista, joka rakennetaan uudenlaiseksi älykaupungiksi noin 20 000 asukkaalle. Kalasatama toimii Helsingin ilmastotavoitteiden mallialueena, jossa panostetaan kestävään kehitykseen, energiakäyttäytymiseen ja jätteiden hyötykäyttöön.

Kalasatamaa kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että asukkaille säästyy tunti lisää omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. ICT-teknologia ja avoin data tukevat palveluiden syntymistä.

Esimerkiksi ekotehokas kaukojäähdytys, älykäs kauko-ohjattava muuntamo, vikasietoinen rengasverkko, mittava sähkövarasto ja kiinteistön kysyntäjoustovalmiudet vievät kohti kestävän kehityksen mukaista kaupunkiasumista.

 • Älykäs sähköverkko Kalasatamassa: HIMA-palvelu
  Helenin Hima on kodin etäohjauspalvelu, joka antaa mahdollisuuden tarkkailla kotitalouden energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti sekä ohjata sähköjä sovelluksen kautta älypuhelimella tai tabletilla.
 • Kalasataman Älyroskikset
  Sensorit seuraavat roska-astioiden täyttöastetta ja kertovat, koska astiat pitää tyhjentää.
 • Jätteiden putki-imu: Kalasataman IMU
  Kalasataman IMU mahdollistaa sen, että jäteautojen ei tarvitse kulkea alueella. Pihoissa on luukut, joihin asukas vie jätteet. Roskat imetään jäteasemalle maanalaisia putkia pitkin. Sekajäte, biojäte, paperi ja pienkartonki imetään lajeittain kuljetusputkeen automaattisesti ja vauhdikkaasti kuin pölynimurilla, 70 km/h nopeudella.
 • Fiksun Kalasataman nopeat kokeilut
  Fiksua Kalasatamaa on vuodesta 2014 kehitetty Helsingin älykkäimmäksi kaupunginosaksi ja samalla on luotu uusia menetelmiä fiksujen ratkaisujen toteutukseen. Nopeiden kokeilujen ohjelma muotoutui vastauksena kysymyksiin, kuinka kiihdyttää älykaupunkikehitystä ja kuinka saada yritykset ja asukkaat siihen mukaan.

   

Smart and Clean

Ilmakuva Helsingistä. Kuva: Jussi Hellsten

 

Älykäs kaupunki haluaa olla myös energiaviisas ja ympäristön ystävä. Helsinki rakentaakin yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa älykkäitä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, joiden avulla kaupunkilaiset voivat elää hyvää, hiilineutraalia elämää.

Uudenlaiset liikkumisen, asumisen ja energiantuotannon palvelut parantavat meidän kaikkien elämänlaatua sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. Helsingin pääkaupunkiseutu ja Lahden kaupunki toimivat testialustana Smart and Clean -ohjelmassa kehitettäville ratkaisuille. Parhaat ratkaisut luovat menestyvää liiketoimintaa Suomeen ja ne voidaan skaalata globaalisti.

Ohjelman tavoitteena on luoda maailman puhtain ja älykkäin kaupunki.

 1. Maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen
  Helsingin seudun liikennejärjestelmä on älykäs, joustava ja tehokas. Joukkoliikenne on meille houkuttelevampaa kuin yksityisautoilu. Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä houkuttelevien liikennepalveluiden tarjoajina.
 2. Maailman resurssiviisain kaupunkilainen
  Kaupunkilaisten ja yritysten ruokahävikki on minimaalinen, rakennukset ja asunnot ovat älykkäitä sekä energiatehokkaita. Me käytämme ympäristölle ja itsellemme järkevimpiä liikennemuotoja. Tämän mahdollistavat uudet pääkaupunkiseudulla kehitetyt kuluttaja-cleantech-ratkaisut, jotka ovat ainutlaatuisia maailmassa.
 3. Maailman älykkäin kaupunkienergia
  Helsingin seudun energiajärjestelmä on tehokas ja päästötön. Se mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen ja ohjaa meitä ympäristön kannalta hyviin ratkaisuihin. Älykkäät ratkaisut tukevat ihmisten ja yritysten energiansäästöä. Pääkaupunkiseudulla kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään eri puolilla maailmaa.
 4. Maailman johtava kiertotalouskaupunki
  Jakamistalous, energiatehokkuus ja yritysten sekä kaupunkilaisten yhteistoiminta raaka-aineiden säästämiseksi on arkea. Resurssien järkevä käyttö lisää kuntien ja yritysten tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioita hyödynnetään maailman kaupungeissa, joissa ne parantavat asukkaiden elämänlaatua.
 5. Ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijä
  Helsingin seudun asuinalueet ovat hyviä ympäristölle. Ne tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Rakentaminen ja korjausrakentaminen lisäävät hyvinvointia. Ratkaisuja suunnitellaan asuinalueen, kaupunginosan tai kaupungin mittakaavassa. Kaupungeissa kehitettyjä palveluita ja konsepteja viedään menestyksekkäästi maailmalle.

Lue lisää

Video: Helsingin seutu on maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille

Ajankohtaista

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Kimmo Kuisma luotsaa ilmastoviisaaksi rakentuvaa Kuninkaantammea

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma tuntee olevansa etuoikeutettu voidessaan vaikuttaa kaupun...

Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla – Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

76-vuotias Sirkka Lekman löysi oman tapansa liikkua ja sai monien vaiheiden jälkeen käv...

Osallistu Helsinki-kanavalla: Kestävä Helsinki – Miten Helsinki toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita?

Tervetuloa 19. toukokuuta kuulemaan Helsingin toisen YK:n kestävän kehityksen kaupunkit...

Helsingin kaupunki ja poliisi torjuvat yhdessä ajankohtaisia turvallisuusuhkia

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilaitos tekevät säännöllistä yhteistyötä ajankoht...