Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja vakavin haaste. Kaupungit ovat avainasemassa monissa ripeissä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa. Helsinki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kansainvälisestikin kunnianhimoisen Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman mukaisesti Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Vuonna 2035 Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa

Tähän päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuodesta 1990. Jäljelle jäävä 20 prosenttia kompensoidaan siten, että Helsinki huolehtii päästövähennysten toteutumisesta kaupungin ulkopuolella tai esimerkiksi hiilinieluja lisäämällä. Helsingin päästölaskelmissa huomioidaan Helsingin rajojen sisäpuolella syntyvät päästöt. Laskelmiin eivät sisälly Helsingin ulkopuolella syntyvät päästöt, kuten lentomatkustaminen, muualla tuotettu ruoka tai muualla ostetut tavarat ja palvelut.

Suurin osa Helsingissä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä, 56 prosenttia, aiheutuu lämmityksestä. Seuraavaksi suurimmat päästöt, 24 prosenttia, tulevat liikenteestä. Kolmantena isona päästölähteenä, 15 prosenttia, on sähkönkäyttö. Näiden ja loppujen päästöjen vähentämiseksi on Hiilineutraali Helsinki -ohjelmassa listattu yhteensä 147 toimenpidettä.

Suurin päästövähennyspotentiaali piilee vanhojen rakennusten energiaremonteissa

Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tämän lisäksi lisätään uusiutuvan energian paikallista tuotantoa sekä paikallisesti tuotettua lämpöä ja sähköä. Kaupungin toimet ovat laajamittaisia ja siten mittavia myös vaikutuksiltaan, koska vaatimukset koskevat kaikkia kaupungin toimitiloja, palvelurakennuksia ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asuinrakennuksia.

Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten uudisrakentamisessa e-luku on 20 prosenttia kansallisia normeja pienempi. Korjausrakentamisessa energiankulutus saa olla enintään 80 prosenttia kansallisen normin vaatimuksesta. Kaikkiin kaupungin uusiin toimitila- ja palvelurakennuksiin toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä ja uudiskohteissa selvitetään maalämmön käyttöä päälämmitysjärjestelmänä. Peruskorjauskohteissa maalämmön hyödyntämisen mahdollisuus selvitetään aina. Olemassa olevaan rakennuskantaan asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä. Kaupungin vuoden 2020 budjetissa on tähän varattu 4,5 miljoonaa euroa. Sähkölämmityskohteisiin asennetaan ilmalämpöpumppuja.

Helsingin kaupungin uudisrakennettavat asuinrakennukset kuuluvat energialuokkaan A. Asuinrakennusten korjausrakentamisessa energiankulutus saa olla korkeintaan 80 prosenttia kansallisen normin vaatimuksesta. Kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin asennetaan aurinkopaneelit aina, kun se on teknisesti mahdollista. Peruskorjauskohteissa selvitetään maalämmön rakentamisen mahdollisuus ja kannattavuus ja asennetaan aurinkopaneelit aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi erillään peruskorjaushankkeista toteutetaan myös erillisiä energiatehokkuuden parantamistoimia.

Myös yksityisen rakennuskannan energiatehokkuuteen tähtäävän Energiarenessanssi-ohjelman valmistelu on loppusuoralla Helsingin kaupungilla. Koska vain pieni osa Helsingissä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omistuksessa, on tärkeää saada asukkaat ja organisaatiot mukaan päästövähennyksiin. Valtaosa päästöjä vähentävistä toimista on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavia rakennusten omistajille. Samalla ne usein parantavat asumisviihtyvyyttä.

Lämmityksen aiheuttamia päästöjä vähennetään muun muassa siten, että kaupunki neuvoo asukkaita energiaremonteissa ja uusiutuvan energian lisäämisessä ja että kaupunginosien suunnittelua ohjataan yhä vahvemmin hiilineutraalisuuden mukaisesti.

Myös rakennusvalvonnassa ohjataan energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä uusiutuvaan energiaan. Rakentamisen koko hiilijalanjälki otetaan huomioon ja edistetään puurakentamista. Kaupunki kokoaa kaikki energiaan liittyvät tiedot rakennuskannastaan ​​3D-karttasovellukseen, jonka nimi on Climate Atlas.

Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä

Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2018 olivat 28 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on samassa ajassa kasvanut runsaasti. Helsinkiläistä kohti laskettuna päästöt olivat noin 45 prosenttia pienemmät. Jotta Helsingistä tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän ja nopeammin. 

Helsinki on ottanut käyttöön Ilmastovahti-seurantatyökalun. Ilmastovahdissa Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman etenemistä voi kuka tahansa seurata ja tieto toimenpiteistä karttuu samaan paikkaan. Arviot päästöistä, kustannuksista ja muista vaikutuksista avataan laskentaperusteineen ja niitä voi kuka tahansa kommentoida. Kaupunkilaisilta myös pyydetään palautetta ajankohtaisista kysymyksistä. Toimenpiteitä päivitetään asiantuntijatiedon ja kansalaispalautteen perusteella.

Lue lisää:

Seuraa ilmasto-ohjelman edistymistä Helsingin ilmastovahdissa

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma  PDF

Hiilineutraali Helsinki 2035, Tiivistelmä  PDF

Helsingin energia- ja ilmastoatlas, tietokanta


 

Climate Vanguard Cities -logo

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...