Helsinki toimii alustana mielenkiintoisille jakamis- ja kiertotalouden innovaatioille. Hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman, seudun muiden kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa.

Hyvää elämää ei enää voida saavuttaa vain tuottamalla yhä enemmän tavaroita. Jakamistalous on uudenlaisen talousajattelun malli, jossa entistä enemmän jaetaan, lainataan tai vuokrataan tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, siirtyminen omistajuudesta käyttöoikeuksiin sekä vertaistoiminta ja -tuotanto.

Kiertotalous puolestaan pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Jakamistalouden ja kiertotalouden käsitteet tukevat voimakkaasti toisiaan, ja ne molemmat edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa taloudelliseen toimintaan.

Helsinki edistää kiertotaloutta omilla toimillaan ja päätöksillään 

Kaupungin hankkeita toteutetaan yhteistyössä yritysmaailman, seudun muiden kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa. Kiertotalouden suurin potentiaali Helsingissä on rakentamisessa, jakamistaloudessa sekä elintarvikeketjussa ja energiantuotannossa. Helsingin roolina on toimia alustana uusille ja potentiaalisille jakamis- ja kiertotalouden kokeiluille ja tukea niiden vahvistumista.

Helsinki on esimerkiksi 2010-luvulla merkittävästi kehittänyt rakentamisesta syntyvien maamassojen hyödyntämistä. Rakennustyöt Helsingissä tuottavat vuosittain yli 800 000 m3 koskemattomia ylijäämämaa-ainesta, joita ei aiemmin ole hyödynnetty kaupungissa. Maamassojen tehokkaalla koordinoinnilla kaupunki on sekä säästänyt huomattavan summan rahaa että vähentänyt merkittävästi rakentamisen hiilidioksidipäästöjä.

Helsingissä toimivia ravintola-alan yrityksiä kannustetaan myymään ylijäämäruokaa esimerkiksi ruoantilaussovellusten avulla. Ruoanvalmistuksen sivuvirtojen ja muun ylijäämämateriaalin kuten puutarhajätteen ja eläinten lannan hyötykäyttöä lähialueilla ja paikallisesti kehitetään.

Kirjastolaitos edistää jakamistaloutta

Kirjastot tarjoavat tiloja ja resursseja kaupunkilaisten yhteiskäyttöön, digi- ja laiteopastusta sekä tuovat saataville sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka ovat tulevaisuuden arkipäivän taitoja.

Jakamistaloutta edistetään myös kaupungin omassa toiminnassa: tavoitteena on, että kaupunki näyttää esimerkkiä luomalla digitaalisen alustan ja jakamalla sen kautta kaupungin tiloja ja kalustoa henkilökunnalle, kaupunkilaisille, yrittäjille, kansalaisopistoille, urheiluseuroille ja muille toimijoille.

Kaupunki myös inventoi harvoin käytettävät tavaransa ja laitteensa ja niiden jakamiselle luodaan alusta kaupunkiorganisaation sisällä.

Lue lisää

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Ajankohtaista

Kirjastojen ilmastolukupiirit aloittavat

Ilmastolukupiirit haastavat suomalaiset lukemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan ilmasto-...

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (...

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.

Kaikille sopivassa koulussa jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen. Ydinelementtejä ova...

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitetty

Helsingin kaupungin rakennuksia koskevia esteettömyyden suunnitteluoppaita on päivitett...