Helsingin vetovoima matkailukaupunkina on vahvassa kasvussa. Vuonna 2019 Helsinki oli toinen EU:n European Capital of Smart Tourism -kaupungeista. Tittelin perusteina olivat kaupungin saavutettavuus, digitaalisuus, kestävyys sekä kulttuuriperintö ja luovuus.

Helsinki on sitoutunut kestävään matkailuun

Helsingin osaaminen matkailun kestävän kehityksen takaamiseksi on noteerattu laajasti ja kaupunki jakaa mielellään hyviä käytäntöjä eteenpäin. Matkailuun liittyvien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja liikaturismin, hillitsemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

Helsinki ei pyri matkailussa matkailijamäärien absoluuttiseen kasvattamiseen, vaan siitä saatavien hyötyjen vahvistamiseen kestävällä tavalla. Matkailun kestävä kasvu auttaa ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja takaa sujuvat palvelut niin vierailijoille kuin kaupunkilaisille.

Think Sustainably auttaa löytämään vastuullisia palveluita

Kestävää matkailua edistetään Helsingissä parantamalla vierailijoille suunnattuja palveluita ja matkailuinfraa sekä panostamalla aitoihin, paikallisiin kokemuksiin. Matkailijoille kehitetään palveluita, joiden avulla heidän on entistä helpompi tehdä vastuullisia valintoja.

Uuden Think Sustainably -palvelun avulla kuluttajat, niin paikalliset asukkaat kuin vierailijat, voivat etsiä vastuullisia palveluita. Mukana on ravintoloita, majoituspaikkoja, aktiviteetteja ja tapahtumia kaupungin laajasta tarjonnasta.

Palvelu perustuu Helsingille räätälöityihin vastuullisuuskriteereihin, jotka on kehitetty yhdessä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös ekologisen kestävyyden muut ulottuvuudet ja sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu.

Helsinki osallistui myös kaupunkien yhteiseen julistukseen kestävän matkailun edistämiseksi, joka julkistettiin YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) kokouksessa Lissabonissa 5. huhtikuuta 2019.


Lue lisää

European Capitals of Smart Tourism

Ajankohtaista

Parinkymmenen vuoden päästä Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa on metsä

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivät rakennukset, puist...

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin seurauksena osalla kaupungin henkilöstöstä työmäärä kasvoi, osa siirtyi e...

Helsingin uusimmissa selvityksissä tehtiin havaintoja 126 kääpälajista

Helsingissä selvitettiin vuosina 2018 ja 2019 kääpälajistoa 21 metsäalueella. Selvitys ...

Kiertotalouden palvelut löytyvät nyt pääkaupunkiseudun palvelukartalta

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta löytyy nyt uusi palvelukokonaisuus nimeltä Kiertotalo...