Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- och naturkrisen. Under våren 2021 för vi samman de mest fascinerande böckerna och de intressantastediskussionerna.

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- och naturkrisen. Under våren 2021 för vi samman de mest fascinerande böckerna och de intressantaste diskussionerna.Hitta en lämplig klimatbokcirkel på Helmet-sidorna och anmäl dig med.  Läs mera »

Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings- och kulturministeriet för att inleda verksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att stöda barns och ungas välmående genom att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. Projektet inleds genom en kartläggning och konkurrensutsättning av samarbetspartner som erbjuder hobbyverksamhet, och därefter planeras och organiseras verksamheten.

Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för alla är flexibla enheter, familjens delaktighet, kompetensutveckling och att göra saker tillsammans.

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för alla är flexibla enheter, familjens delaktighet, kompetensutveckling och att göra saker tillsammans.Målet med en skola för alla är att alla elever ska känna sig välkomna. En skola för alla skapar förutsättningar för jämställdhet, från barndomen ända fram till vuxen ålder. Eleverna får den hjälp och de... Läs mera »

Språkklimatet i Helsingfors har blivit bättre – men det finns även rum för utveckling

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mellan finsk- och svenskspråkiga blivit bättre. Helsingfors stad konstaterar att det finns rum för förbättring i den svenskspråkiga service staden produceras. I fortsättningen följer staden effektivare upp servicens kvalitet och tillgänglighet.

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mellan finsk- och svenskspråkiga blivit bättre. Helsingfors stad konstaterar att det finns rum för förbättring i den svenskspråkiga service staden produceras. I fortsättningen följer staden effektivare upp servicens kvalitet och tillgänglighet. Läs mera »

Idéer från OmaStadi utvecklas tillsammans

Under perioden 12.1–30.4.2021 kommer idéerna att utarbetas till röstningsbara förslag på webbplatsen omastadi.hel.fi och i verkstäder i samarbete med stadsborna och stadens sakkunniga.

Under perioden 12.1–30.4.2021 kommer idéerna att utarbetas till röstningsbara förslag på webbplatsen omastadi.hel.fi och i verkstäder i samarbete med stadsborna och stadens sakkunniga. Läs mera »

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vilka önskemål och förväntningar de har. Därför genomförde vi i november 2020 kundenkäten Kampin perhekes-kus – asiakkaiden odotukset ja toiveet. Syftet var att få information och idéer som stöd för både planering och förverkligande och klienterna genuint med i processen.

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vilka önskemål och förväntningar de har. Därför genomförde vi i november 2020 kundenkäten Kampinperhekeskus – asiakkaiden odotukset ja toiveet. Syftet var att få information och idéer som stöd för både planering och förverkligande och klienterna genuint med i processen. Läs mera »

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom. Händelsen väcker säkert många känslor – även oro. Kontakta vid behov professionella eller frivilliga kamrathjälpare. Hjälp och stöd erbjuds dygnet runt vid behov.

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom. Händelsen väcker säkert många känslor – även oro.Det är bra att behandla händelsen med barn och unga på deras villkor. Det är viktig med närvaro av bekant och trygg vuxen. Lyssna och var närvarande för barnet och den unga.Kontakta vid behov professionella eller frivilliga kamrathjälpare. Hjälp och... Läs mera »

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och organisationen för psykisk hälsa MIELI rf har förenat sina krafter för att motarbeta ensamhet och på nätet samlat ihop en mängd tjänster och aktiviteter, som skapar glädje, ljus och hopp i julfirandet även denna jul. Dessutom slås Konstgåvan, känd från Helsingfors festspel, den här julen in i julklappspapper och levereras till sina nya mottagare.

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteringOmastadi.  Utifrån omastadi-kriterierna har staden förhandsgranskat idéerna för att ta dem vidare till samutvecklingen.  Härnäst görs idéerna till röstningsdugliga förslag på raksa-workshoppar och webbplatsen omastadi.

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgetering Omastadi.  Utifrån omastadi-kriterierna har staden förhandsgranskat idéerna för att ta dem vidare till samutvecklingen.  Härnäst görs idéerna till röstningsdugliga förslag på raksa-workshoppar och webbplatsen omastadi. Läs mera »

Helsingfors flyttades upp till den högsta klassen bland världens ledande klimatstäder

CDP, som samlar in information och rapportering om klimatförändringen, har i sin listning för år 2020 av ledande städer inom klimatarbete flyttat upp Helsingfors till klass A. CDP (Carbon Disclosure Project) är en internationellt känd ideell organisation som samlar in global information om klimatarbetet inom den offentliga och privata sektorn.

CDP, som samlar in information och rapportering om klimatförändringen, har i sin listning för år 2020 av ledande städer inom klimatarbete flyttat upp Helsingfors till klass A. CDP (Carbon Disclosure Project) är en internationellt känd ideell organisation som samlar in global information om klimatarbetet inom den offentliga och privata sektorn. Läs mera »

Aktuellt

Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- ...

Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings-...

Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för al...

Språkklimatet i Helsingfors har blivit bättre – men det finns även rum för utveckling

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mel...