Stor efterfrågan på de förnyade sysselsättningstjänsterna

Kommunförsöket för sysselsättning inleds den 1 mars, och i och med det får sysselsättningstjänsterna i Helsingfors cirka 50 000 nya kunder under mars. I kommunförsöket ansvarar Helsingfors för att erbjuda arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) i sitt område. ysselsättningstjänsterna i Helsingfors riktas till de arbetslösa arbetssökande inom arbetskraftsservice som inte är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning.

I Helsingfors är invånarna friskare än i resten av landet

Helsingforsbor är friskare än finländare i genomsnitt, och det förekommer mindre folksjukdomar i Helsingfors är i hela landet. Det förekommer tydliga skillnader mellan Helsingfors distrikt vad gäller sjuklighet.

Helsingforsbor är friskare än finländare i genomsnitt, och det förekommer mindre folksjukdomar i Helsingfors är i hela landet. Det förekommer tydliga skillnader mellan Helsingfors distrikt vad gäller sjuklighet. Läs mera »

Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna ekonomiskt lönsamt sätt. Det är dock inte alltid så lätt för husbolagen att identifiera nyttan med en energirenovering, och det kan verka besvärligt att göra en renovering. Helsingfors stad börjar erbjuda gratis experthjälp för privata husbolag, för att fler bostadsaktiebolag ska inspireras att börja planera en energirenovering.

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna ekonomiskt lönsamt sätt. Det är dock inte alltid så lätt för husbolagen att identifiera nyttan med en energirenovering, och det kan verka besvärligt att göra en renovering. Helsingfors stad börjar erbjuda gratis experthjälp för privata husbolag, för att fler bostadsaktiebolag ska inspireras... Läs mera »

Flerspråkighetsmånaden hyllar språklig mångfald

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språklig mångfald. Festivalen firas i år för sjunde gången 21.2.-21.3.

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språklig mångfald. Festivalen, som i år firas för sjunde gången, inleds på den Internationella modersmålsdagen 21.2 och avslutas på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism, och den breder ut sig till kulturcentrum, bibliotek, skolor och hem. Läs mera »

Helsingfors stadsstyrelse föreslog två nya naturskyddsområden

Stadsstyrelsen beslutade om att föreslå Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland två nya naturskyddsområden. De föreslagna områdena är Yttre Hatten som ligger utanför Drumsö och Yttre Långören sydväst om Skanslandet.

Stadsstyrelsen beslutade om att föreslå Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland två nya naturskyddsområden. De föreslagna områdena är Yttre Hatten som ligger utanför Drumsö och Yttre Långören sydväst om Skanslandet.Yttre Långören ingår i Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 och avsikten med att freda den är att bevara de värdefulla häckande fågelarterna samt den mångsidiga v... Läs mera »

Inom ungdomsarbetet är samtal även polisens viktigaste verktyg

När ungdomar har att göra med polisen innebär det långt ifrån alltid finka eller böter. Polisen strävar efter att hjälpa ungdomar genom omfattande samarbete med annat yrkesfolk inom ungdomsarbete. – Det viktigaste är tillit och samtal, säger kommissarie Katja Nissinen.

När ungdomar har att göra med polisen innebär det långt ifrån alltid finka eller böter. Polisen strävar efter att hjälpa ungdomar genom omfattande samarbete med annat yrkesfolk inom ungdomsarbete. – Det viktigaste är tillit och samtal, säger kommissarie Katja Nissinen. Läs mera »

OmaStadis idéer utvecklades till förslag tillsammans på områdesvisa raksa-evenemang

Under våren fortsätter stadsborna och stadens sakkunniga att arbeta med OmaStadi-förslagen på webbplatsen omastadi.hel.fi och under webbworkshoppar. Man kan öppna upp förslag på webbplatsen fram till 28.2.

Under våren fortsätter stadsborna och stadens sakkunniga att arbeta med OmaStadi-förslagen på webbplatsen omastadi.hel.fi och under webbworkshoppar. Man kan öppna upp förslag på webbplatsen fram till 28.2. Läs mera »

Helmetbiblioteken slutar plasta in böcker med vanlig plast och övergår till en växtbaserad film

Biblioteken i huvudstadsregionen kommer framöver att plasta in sina böcker med en växtbaserad bioplast, som inte innehåller fossila råvaror. Man övergår till det miljövänligare materialet i takt med att nytt material plastas in och de gamla lagren av plast tar slut. Samtidigt pågår en undersökning om i vilken utsträckning böcker kan lämnas helt utan omslag av miljöskäl.

Biomaterialet påminner om vanlig plastInplastning av böcker ger dem mycket längre användningstid och minskar på så sätt miljöbelastningen. Å andra sidan är användningen av plast ett miljöproblem. Det har hittills varit svårt att hitta en tillräckligt bra växtbaserad ersättare till den vanliga plasten. Läs mera »

Människoorientering och nätverk har en nyckelroll i bekämpningen av extremism

Polisen arbetar årligen med tiotals personer som lutar mot våldsam extremism. Bemötandet av människan som en människa, omfattande myndighetsnätverk och ihärdigt arbete har gett resultat. – Ingen lyckas med bara en skruvmejsel, utan det behövs en hel verktygslåda, konstaterar kommissarie Jarmo Heinonen.

Polisen arbetar årligen med tiotals personer som lutar mot våldsam extremism. Bemötandet av människan som en människa, omfattande myndighetsnätverk och ihärdigt arbete har gett resultat. – Ingen lyckas med bara en skruvmejsel, utan det behövs en hel verktygslåda, konstaterar kommissarie Jarmo Heinonen. Läs mera »

Aktuellt

Stor efterfrågan på de förnyade sysselsättningstjänsterna

Kommunförsöket för sysselsättning inleds den 1 mars, och i och med det får sysselsättni...

I Helsingfors är invånarna friskare än i resten av landet

Helsingforsbor är friskare än finländare i genomsnitt, och det förekommer mindre folksj...

Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bosta...

Flerspråkighetsmånaden hyllar språklig mångfald

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språkli...