Delta på Helsingforskanalen: Hållbara Helsingfors – Hur genomför Helsingfors FN:s målsättningar för hållbar utveckling?

Välkommen till evenemanget där Helsingfors stads andra bedömning av FN:s agenda för hållbar utveckling, Från agenda till handling 2021 offentliggörs, där du får höra resultat om hur hållbarheten förverkligas i Helsingfors och sektorernas åsikter om hur vi går vidare mot ett mer hållbart Helsingfors.

En hållbar stad skapar förutsättningar för ett gott liv. Helsingfors vill vara en föregångare inom hållbar utveckling. Hållbara lösningar är inte endast miljövänliga, utan de främjar även invånarnas välfärd, jämlikhet, vardag och ekonomiska hållbarhet. Läs mera »

Helsingfors stad och polis bekämpar aktuella säkerhetshot tillsammans

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar regelbundet för att skapa en aktuell lägesbild av säkerheten och bekämpa hot. Det senaste mötet ordnades den 28 april. Under mötet kom staden och polisen överens om att öka samarbetet till exempel för att förebygga gängbildning bland ungdomar.

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar regelbundet för att skapa en aktuell lägesbild av säkerheten och bekämpa hot. Samarbetet utförs genom flera olika nätverk och regelbundna möten. Stadens och polisinrättningens ledning träffas med sex månaders mellanrum. Det senaste mötet ordnades den 28 april. Under mötet kom staden och polisen överens om att öka samarbet... Läs mera »

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar en inkubator som ska främja rena och hållbara stadslösningar

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar den nya Urban Tech Helsinki-inkubatorn för startup-företag i Helsingfors. Inkubatorn fokuserar på rena och hållbara stadslösningar, och dess syfte är att åstadkomma innovativa och tillväxtdugliga företag som specialiserar sig på att lösa städernas utmaningar. Tyngdpunkterna är särskilt ren energi, transport, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, avfallshantering och urban matproduktion.

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar den nya Urban Tech Helsinki-inkubatorn för startup-företag i Helsingfors. Inkubatorn fokuserar på rena och hållbara stadslösningar, och dess syfte är att åstadkomma innovativa och tillväxtdugliga företag som specialiserar sig på att lösa städernas utmaningar. Tyngdpunkterna är särskilt ren energi, transport, hållbart byggande, cirkulär ... Läs mera »

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med sikte på att öka barns och ungdomars välbefinnande startade i Helsingfors den 19 april 2021. I det första skedet deltar 21 skolor. Målet är att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att efter skoldagen utöva en avgiftsfri hobby som de gillar i skolans lokaler eller i närheten av den. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Helsingfors stad fick en miljon (1,0) euro i understöd av ministeriet för att stödja barns och ungdomars välbefinnande med hjälp av modellen.

Helsingfors uppmuntrar invånarna att fira valborg på distans – konserten Vapun päällä vappu i Virtuella Helsingfors blir valborgsmässoaftons höjdpunkt

Alla tiders distansvalborg som Helsingfors lanserade ifjol får fortsättning. Liksom ifjol uppmuntras distansvalborgsfirare att fira vårsäsongsöppning med sina närmaste i enlighet med mötesbegränsningarna. Valborgsmässoaftons höjdpunkt blir Vapun päällä vappu-showen i Virtuella Helsingfors, som genomförs isamarbete med Nelonen Media och Zoan Oy. Man kan titta på konserten gratis på valborgsmässoafton på Nelonen och i Ruutu.

Borgmästarna i de nordiska huvudstäderna sammanträder för att diskutera återhämtning från coronan och klimatåtgärder

Borgmästarna i de nordiska huvudstäderna sammanträder på distans, tisdag 20 april 2021. Borgmästarna Jan Vapaavuori, Anna König Jerlmyr (Stockholm), Lars Weiss (Köpenhamn), Raymond Johansen (Oslo) och Dagur B. Eggertsson (Reykjavik) deltar.

Borgmästarna i de nordiska huvudstäderna sammanträder på distans, tisdag 20 april 2021. Borgmästarna Jan Vapaavuori, Anna König Jerlmyr (Stockholm), Lars Weiss (Köpenhamn), Raymond Johansen (Oslo) och Dagur B. Eggertsson (Reykjavik) deltar. Läs mera »

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, gissar landskapsarkitekterna som planerade parken. Den kommer att förvandlas till en skog som omfattar fem hektar. Godahoppsparken jämförs ofta med Brunnsparken, och båda parkerna har samma area.

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, gissar landskapsarkitekterna som planerade parken. Den kommer att förvandlas till en skog som omfattar fem hektar. Godahoppsparken jämförs ofta med Brunnsparken, och båda parkerna har samma area. Läs mera »

Personalrapporten 2020: Coronakrisen utmanade stadens personal och arbetet hela året

Som en följd av coronakrisen ökade personalens arbetsmängd för vissa av stadens anställda, en del övergick till distansarbete och för andra minskade arbetet avsevärt. Trots coronan förbättrades resultaten i enkäten för hur nöjd personalen är. Resultaten visar att i synnerhet ledningen har blivit bättre.

Staden omorganiserade sig när coronakrisen började och verksamheten styrdes fint i den oförutsedda situationen. Beslutsfattandet koncentrerades till en coronagrupp, och stadens högsta ledning fick en lägesbild som hela tiden uppdaterades. Kriskommunikationen, både den externa och interna, fick bra respons av personalen. Läs mera »

Helsingfors väcker barns och ungas läsiver – Att läsa är att läsa världen!

I Helsingfors stads skolor och daghem stärker man läskulturen och läskunnigheten. Syftet är att inspirera barn och unga samt familjer och personal att bekanta sig med ett mångsidigt urval av texter.

I Helsingfors stads skolor och daghem stärker man läskulturen och läskunnigheten. Syftet är att inspirera barn och unga samt familjer och personal att bekanta sig med ett mångsidigt urval av texter. Läs mera »

Stadens digitala språng möjliggör en smidigare vardag och mer personliga tjänster för Helsingforsborna

Helsingfors mål är att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. Det ambitiösa digitala språnget är dock inte möjligt utan en fungerande digital grund samt gemensamma plattformar och möjliggörare.

Helsingfors mål är att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. Det ambitiösa digitala språnget är dock inte möjligt utan en fungerande digital grund samt gemensamma plattformar och möjliggörare. Läs mera »

Aktuellt

Delta på Helsingforskanalen: Hållbara Helsingfors – Hur genomför Helsingfors FN:s målsättningar för hållbar utveckling?

Välkommen till evenemanget där Helsingfors stads andra bedömning av FN:s agenda för hål...

Helsingfors stad och polis bekämpar aktuella säkerhetshot tillsammans

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar regelbundet för att ska...

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar en inkubator som ska främja rena och hållbara stadslösningar

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar den nya Urban Tech Helsinki-inkubatorn...

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med sikte på att öka barns och ungdomars välbefinn...