Helsingfors stad försöker hitta metoder för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra inom staden. God praxis och metoder för att identifiera och avlägsna strukturella hinder delges i en gemensam paneldiskussion för städerna i huvudstadsregionen tisdagen den 17 november.


Helsingfors stad försöker hitta metoder för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra inom staden. God praxis och metoder för att identifiera och avlägsna strukturella hinder delges i en gemensam paneldiskussion för städerna i huvudstadsregionen tisdagen den 17 november.

Främjande av sysselsättningen för kunniga personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra är en del av det arbete som staden gör, och målet är att förbättra tillgången till personal. Tillgången till personal är central strategi för att förverkliga målet för Helsingfors att vara världens bäst fungerande stad. Smidigare sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra är även åtgärder som nämns i stadens jämlikhets- och likabehandlingsplan för personalen.

”Genom att erbjuda olika stigar till uppgifter inom staden, säkerställer vi tillgången till personal på många olika sätt. Staden behöver olika arbetstagare med olika bakgrund och därför är det viktigt att våra rekryteringsprocesser genomförs mångsidigt och jämlikt genom att lägga vikt vid den kompetens de sökande har. Mångfalden inom stadens personal är vår styrka som möjliggör god service, fortlöpande förnyande och en stad med mer dragningskraft än tidigare”, säger Tarja Näkki, chef för strategisk rekrytering.

Kompetensen i spetsen – paneldiskussion om sysselsättning av kunniga personer med funktionsnedsättning

I diskussionstillställningen presenterar man god praxis i huvudstadsregionens städer om att på olika sätt sysselsätta kunniga personer med funktionsnedsättning. Samtidigt identifierar man strukturella hinder för sysselsättningen och söker metoder för att avlägsna dem. Tillställningen öppnas av ordförande för Helsingfors handikappråd, Justus Mollberg. Diskussionen om ämnet förs av sakkunniga inom HR och sysselsättning från städerna i huvudstadsregionen. Vid tillställningen får vi också se en videohälsning av arbetsminister Tuula Haatainen.

Helsingfors stads handikappråd ordnar paneldiskussionen Kompetensen i spetsen tisdag 17.11.2020 kl. 13–15.

Det är möjligt att följa direktsändningen på Helsingforskanalen. Egna frågor och kommentarer till paneldiskussionen kan man sända via chattväggen.

Tillställningen spelas in och kan ses efteråt på Helsingforskanalen.


Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...