Helsingfors Symposium aktiverar debatten om stadspolitiken och om städernas roll och betydelse närvår tids största utmaningar ska lösas. Det i ordningen tredje Helsingfors Symposium går på djupet med städernas roll mitt i en brytningstid från såväl inhemskt som internationellt perspektiv och bjuder in till diskussion om städernas förmåga och kompetens när det gäller att bygga upp samhället efterpandemin. Helsingfors Symposium genomförs som ett virtuellt evenemang den 24 mars kl. 13–16 och är utom för de inbjudna också öppet för alla andra intresserade.


Helsingfors Symposium aktiverar debatten om stadspolitiken och om städernas roll och betydelse när vår tids största utmaningar ska lösas. Det i ordningen tredje Helsingfors Symposium går på djupet med städernas roll mitt i en brytningstid från såväl inhemskt som internationellt perspektiv och bjuder in till diskussion om städernas förmåga och kompetens när det gäller att bygga upp samhället efter pandemin. Helsingfors Symposium genomförs som ett virtuellt evenemang den 24 mars kl. 13–16 och är utom för de inbjudna också öppet för alla andra intresserade.

Helsingfors Symposium aktiverar debatten om stadspolitiken och om städernas roll och betydelse när vår tids största utmaningar ska lösas. Det i ordningen tredje Helsingfors Symposium går på djupet med städernas roll mitt i en brytningstid från såväl inhemskt som internationellt perspektiv och bjuder in till diskussion om städernas förmåga och kompetens när det gäller att bygga upp samhället efter pandemin. Helsingfors Symposium genomförs som ett virtuellt evenemang den 24 mars kl. 13–16 och är utom för de inbjudna också öppet för alla andra intresserade.

Tema för Helsingfors Symposium i år är ”Städer 2.0”, dvs. förändringen i städerna. Seminariet för inbjudna utvidgas i år så att det bli öppet för allmänheten och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. I anslutning till evenemanget ges det också ut också en stadspolitisk publikation om städerna i en brytningstid med inlägg för framtidens städer av stadsforskare. Publikationen är tillgänglig på hel.fi/helsinkisymposium.

Evenemanget är indelat i två delar, där den senare är avsedd för såväl en inhemsk som en internationell publik. Den finskspråkiga delen kl. 13 på eftermiddagen modereras av redaktörerna Suvi Auvinen och Saska Saarikoski. Som gäster har de författaren och filosofen Pontus Purokuru, verkställande direktör Katja Lindroos från Urban Practice, redaktören Senja Larsen och företagaren, kapitalplaceraren Jyri Engeström.

I den internationella delen med början kl. 14.30 talar borgmästare Jan Vapaavuori och dessutom hör vi anföranden från fyra andra, HSBC:s rådgivare och ordföranden för Connected Places Catapults styrelse Greg Clark, grundande medlemmen i Resilient Cities Catalyst Michael Berkowitz, grundaren av SecDev Group och Igarapé Institute Robert Muggah och Freetowns borgmästare Yvonne Aki-Sawyerr.

Städernas betydelse för lösningen av globala utmaningar ökar

Städerna har i allt högre grad en nyckelposition när världen söker lösningar till globala utmaningar. Exempel står att finna i energiproduktionen, smarttrafiken, olikvärdigheten och flyttrörelsen.

Städerna har en koppling till invånarnas vardag, och i regel är de mer pragmatiska och smidigare än staterna. Därför är städerna ofta bättre skickade att leda förändringar inom de kritiska samhällsområdena.

Helsingfors Symposium dryftar städernas framtid och hur de samhälleliga problemen till följd av pandemin och återhämtningen efter dessa har förändrat stadsområdenas verktyg, roller och ställning.

Direktsändning på Helsingforskanalen 24 mars kl. 13–16:

Se här:  HelsinkiSymposium - Kaupungit 2.0 | Helsinki Symposium - Cities 2.0

Internationella delen kl. 14.20–16.

Ta del av hela programmet: Helsinki Symposium 2021

Delta i diskussionen under hashtaggen: #helsinkisymposium


Aktuellt

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, ...

Personalrapporten 2020: Coronakrisen utmanade stadens personal och arbetet hela året

Som en följd av coronakrisen ökade personalens arbetsmängd för vissa av stadens anställ...

Helsingfors väcker barns och ungas läsiver – Att läsa är att läsa världen!

I Helsingfors stads skolor och daghem stärker man läskulturen och läskunnigheten. Syfte...

Stadens digitala språng möjliggör en smidigare vardag och mer personliga tjänster för Helsingforsborna

Helsingfors mål är att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. Det ...