Stadsfullmäktige sammanträder den 11 november kl. 18. Ledamöterna kan delta i sammanträdet på plats i salen eller genom fjärruppkoppling. På agendan finns bland annat genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 och ett antal fullmäktigemotioner. Fullmäktige fattar dessutom beslut om nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser.


Stadsfullmäktige sammanträder den 11 november kl. 18. Ledamöterna kan delta i sammanträdet på plats i salen eller genom fjärruppkoppling. På agendan finns bland annat genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 och en detaljplaneändring för Värmegränden 6 i Åggelby. Fullmäktige fattar dessutom beslut om nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser.

Sist på sammanträdet behandlas också fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdet kan följas via Helsingforskanalen med början kl. 18 på adressen www.helsinkikanava.fi/sv.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går att delta i diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Föredragningslistan för stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...