Vårdnadshavarna kan exempelvis ställa frågor som rör skolgången i en situation där barnet har exponerats för corona och har övergått till att studera på distans.


Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som svarar på frågor om skolgång i staden. Vårdnadshavarna kan exempelvis ställa frågor som rör skolgången i en situation där barnet har exponerats för corona och har övergått till att studera på distans.

Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–17 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025.

Rådgivningstelefonen ger vid behov mer information om distansundervisning och annat som rör skolgång under undantagsförhållanden.


Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...