Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller komprimerad statistisk information om Helsingfors och dess invånare. Publikationen i fickformat innehåller nyckeltal bland annat för miljön, befolkningen, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.


Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller komprimerad statistisk information om Helsingfors och dess invånare. Publikationen i fickformat innehåller nyckeltal bland annat för miljön, befolkningen, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.

Det uppdaterade statistikpaketet har nu kommit ut på finska, svenska och engelska.

Smakprov på fakta i fickstatistiken:

 • Nästan 40 procent av marken i Helsingfors är grönområden som staden förvaltar. Det finns 55 skyddade områden och deras sammanlagda areal är 722,5 hektar.
 • 70 procent av Helsingfors utgörs av havsområden. Strandlinjen är 123 km lång och det finns totalt 327 öar.
 • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var i fjol god eller nöjaktig under 93 procent av årets timmar.
 • Det finns 3 450 stadscyklar och 241 cykelstationer i Helsingfors.
 • Den största åldersgruppen i Helsingfors är 25-29-åringarna, 63 131 personer.
 • 16 procent av helsingforsarna har ett annat språk än de inhemska som modersmål. Ryskspråkiga är den största gruppen med främmande förstaspråk, 18 869 invånare i Helsingfors.
 • Under 2019 registrerades nästan 3 103 000 besök i Centrumbiblioteket Ode. Biblioteken har sammanlagt 46 utlåningsställen och under 2019 gjordes 9,4 miljoner lån.
 • Helsingfors beviljade 23 miljoner euro i bidrag för konst och kultur under 2019. Idrottsföreningar och -grupper understöddes med sammanlagt 14 miljoner euro.
 • Helsingfors har 27 badstränder, 13 vinterbad, 12 ishallar, 17 simhallar och friluftsbad, 819 idrottshallar och 92 hundparker. Cykelvägarna uppgår till sammanlagt 1 200 kilometer.
 • Sammanlagt 6 156 bostäder blev färdiga i Helsingfors förra året. Den sammanräknade ytan av alla byggnader uppgår till ca 740 000 kvadratmeter våningsyta.
 • Helsingfors stad har sammanlagt 37 459 anställda. De vanligaste titlarna är närvårdare och barnskötare. Ungefär 40 procent av stadens alla anställda arbetar inom social- och hälsovårdssektorn.

Publikation:

Tilastotietoja Helsingistä 2020 (pdf)
Helsingfors i siffror 2020 (pdf) 
Helsinki facts and figures 2020 (pdf)

Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...