Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vilka önskemål och förväntningar de har. Därför genomförde vi i november 2020 kundenkäten Kampin perhekes-kus – asiakkaiden odotukset ja toiveet. Syftet var att få information och idéer som stöd för både planering och förverkligande och klienterna genuint med i processen.


Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vilka önskemål och förväntningar de har. Därför genomförde vi i november 2020 kundenkäten Kampinperhekeskus – asiakkaiden odotukset ja toiveet. Syftet var att få information och idéer som stöd för både planering och förverkligande och klienterna genuint med i processen.

Enligt enkäten förhåller Helsingforsborna sig positivt till familjecentret eftersom den erbjuder tjänster för barn och familjer både mångsidigt och flexibelt. Med tiden blir centret bekant för både föräldrar och barn. Enligt svaren väntar man särskilt på rådgivningstjänster och olika terapi- och psykologtjänster.

Enligt svaren är familjecaféet som öppnas i Kampens familjecenter en innovativ idé som hämtar med sig gemenskap och ett lätt sätt att möta både experter och andra familjer. Det önskades också att det skulle finnas program i familjecaféet särskilt på kvällarna och veckosluten.

Familjecentretöppnas inkommande höst

Kampens familjecenter öppnas hösten 2021. Barnfamiljerna i Helsingfors får då mångsidiga social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors centrum på Malmgatan 3.

Familjecentret erbjuder i en och samma lokal omfattande och mångsidiga moderskaps- och rådgivningstjänster, hemtjänster för barnfamiljer, socialtjänster samt tal-, fysio- och ergoterapitjänster till barn och unga mellan 0–17 år samt till deras familjer och gravida.

Enligt svaren är lokalen i Kampen ett bra läge för familjecentret. Centret kan nås enkelt och man kan också utnyttja lokalen om man har annat ärende till centrum. Som exempel nämndes också lokalens trivsamhet, skötrum och möjlighet till amning.

”Härligt att man satsar påumgänge och trivsel bl.a. med ett café. Jag tycker att det är viktigt både förföräldrar och barn, för vilka t.ex. en liten semla i ett café kan vara ettminne de bär på hela livet. Jag tror att barnen gärna kommer på vårdbesök tillcentret när man också erbjuder bekvämligheter.” (Kvinna, 37)

Digitalatjänster sänker på tröskeln för att ta kontakt

I enkäten lyftes digitala tjänster fram som ett särskilt bra sätt att kunna kontakta tjänsterna i familjecentret. Som exempel gav man den elektroniska symtombedömningen och olika chattjänster. Även mobilappar och videosamtal ansågs vara idéer som är värda att förverkliga.

”Tjänster med låg tröskelsom är tillgängliga för både barn och föräldrar, och vid behov anonymt” (Kvinna, 53)

Organisationssamarbetet i familjecentret och möjligheterna som det hämtar med sig intresserade också dem som svarade på enkäten. I enkäten frågade vi också efter åsikter om språken och eventuella teman på skyltarna, centrets kommunikationskanaler och bästa besökstiderna.

 Familjecentret finns till för våra klienter!

Enkätengenomfördes som en Crowst-mobilenkät 13–26.11.2020 och vi fick svar av ca 500Helsingforsbor.

Läs mer om Kampensnya familjecenter.


Aktuellt

Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- ...

Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings-...

Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för al...

Språkklimatet i Helsingfors har blivit bättre – men det finns även rum för utveckling

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mel...