Motionsutmaningen runt Tölöviken som Helsingfors stad lanserade i juli har engagerat tusentalsmotionärer. Målet var att till slutet av året få ihop ett antal varv som motsvarar jordens omkrets, men 40 000 kilometer uppnåddes redan under den här veckan.

”Det har varit fint att följa hur både individuella gångare och löpare och kompis- och jobbgrupper har gjort Tölöviksrundan för det gemensamma målet. Även skolgrupper har deltagit flitigt i att samla kilometrar. Tack till alla motionärer – ni gjorde det!” gläder sig producenterna Harri Pulliainen och Marta Tiainen, som har handlett motionärer vid Helsingforscontainern.

Att målet nåtts betyder att Helsingfors stad donerar 50 000 euro till förmån för rengöring av Östersjön från plastavfall. Donationen riktas till Östersjöutmaningen, som lotsas av städerna Helsingfors och Åbo och som använder pengarna till att finansiera snabba försök. Med dessa medel stöder man innovationer som minskar mängden plastavfall i Östersjöns havsmiljö, i skärgården och längs kusterna.

Hemkomstfest vid Tölöviken 4.12 kl. 17–18

Jordenruntresenärernas hemkomst firas vid Helsingforscontainern på Tölövikens södra strand den 4 december 2019 kl. 17–18. Det gemensamma sista varvet runt Tölöviken firas med glögg och sång.  Efter hemkomstfesten släcks också mätarna som räknade kilometrar vid Tölöviksstranden. Alla är välkomna på festen! 

Det noggrannare programmet publiceras på nätsidan: maailmanympärysmatka.fi.

Jordenruntresan vid Tölöviken är en del av Helsingfors stads officiella program under det finländska EU-ordförandeskapet. Helsingfors stad har inte gett gåvor till mötesgästerna under EU-ordförandeskapet, utan beslutat att rikta sina immateriella gåvor till havsskyddet.

Läs mer:

maailmanympärysmatka.fi

Aktuellt

Stor efterfrågan på de förnyade sysselsättningstjänsterna

Kommunförsöket för sysselsättning inleds den 1 mars, och i och med det får sysselsättni...

I Helsingfors är invånarna friskare än i resten av landet

Helsingforsbor är friskare än finländare i genomsnitt, och det förekommer mindre folksj...

Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bosta...

Flerspråkighetsmånaden hyllar språklig mångfald

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språkli...