Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att denna ska godkänna ägarstrategier för stadens dotterbolag som verkar på marknadsmässiga villkor. Stadens ägarpolitiska riktlinjer från 2011 är inte längre tillräckliga för att förmedla stadens ägarvilja till dotterbolagens och -stiftelsernas styrelser och verkställande direktörer.


Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att denna ska godkänna ägarstrategier för stadens dotterbolag som verkar på marknadsmässiga villkor.

Stadens ägarpolitiska riktlinjer från 2011 är inte längre tillräckliga för att förmedla stadens ägarvilja till dotterbolagens och -stiftelsernas styrelser och verkställande direktörer. Med hjälp av ägarstrategierna ska man kunna stödja och främja dotterbolagens utveckling på sikt, bättre än tidigare.

Dotterbolagens nya ägarstrategier avspeglar även hur staden som ägare engagerar sig i dotterbolagens målsättningar och andra riktlinjer på medellång sikt, vilket gör ägarskapet mer långsiktigt och förutsägbart. Ägarstrategierna spänner över 5–7 år och de uppdateras i fortsättningen minst per stadens strategiperiod eller i enskilda fall oftare, om verksamhetsmiljön betydligt har förändrats.

De bolag som staden äger och som verkar på marknadsmässiga villkor är Finlandia-huset Ab, Helen Ab, Helsingfors Hamn Ab, Fastighets Ab Helsingfors Elhus, Fastighets Ab Kabelhuset, MetropoliLab Ab och Palmia Ab.
Ingen ägarstrategi utarbetades för dotterbolaget Fastighets Ab Helsingfors Elhus eftersom staden förbereder sig att sälja dessa aktier. Helens ägarstrategi ska presenteras senare vid ett separat tillfälle.

Alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Protokoll kan läsas här.

Foto: Kari Ylitalo

Aktuellt

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, ...

Personalrapporten 2020: Coronakrisen utmanade stadens personal och arbetet hela året

Som en följd av coronakrisen ökade personalens arbetsmängd för vissa av stadens anställ...

Helsingfors väcker barns och ungas läsiver – Att läsa är att läsa världen!

I Helsingfors stads skolor och daghem stärker man läskulturen och läskunnigheten. Syfte...

Stadens digitala språng möjliggör en smidigare vardag och mer personliga tjänster för Helsingforsborna

Helsingfors mål är att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. Det ...