Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom. Händelsen väcker säkert många känslor – även oro. Kontakta vid behov professionella eller frivilliga kamrathjälpare. Hjälp och stöd erbjuds dygnet runt vid behov.


Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom. Händelsen väcker säkert många känslor – även oro.

Det är bra att behandla händelsen med barn och unga på deras villkor. Det är viktig med närvaro av bekant och trygg vuxen. Lyssna och var närvarande för barnet och den unga.

Kontakta vid behov professionella eller frivilliga kamrathjälpare. Hjälp och stöd erbjuds dygnet runt vid behov.

Social- och krisjouren 24 h
Helsingfors stads social- och krisjour betjänar dygnet. Socialjouren, tfn 020 696 006 och krisjouren, tfn 09 310 44222.

Helsingfors har chatt för ungdomar
Tjänsten Nuorten chatti har öppet vardagar kl. 12–16. I chatten betjänas ungdomar av yrkesutbildade personer inom såväl social- som hälsovårdssektorn.

Elevvårdenschatt
Elevvården betjänar elever och vårdnadshavare även på nätet: chatten på webbplatsen www.jelppii.fi har öppet vardagar kl. 14.00–16.00.

Mieppi – lågtröskelstöd för psykiskt välbefinnande
Mieppi betjänar vuxna och ungdomar över 13 år. Du kan överenskomma om 1–5 samtalstider eller få hjälp och stöd. Samtalsstöd kan ges på distans eller ansikte mot ansikte. Mieppi finns på Kvarnbäckens hälsostation och Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.

Telefon för barn och unga, MLL
Barn- och ungdomstelefonen har jour varje dag på numret 116 111, må–fr kl. 14–20 och lö–sö kl. 17–20. Du får kontakta oss anonymt. Telefonsamtalen inspelas inte.

MLL – Nuortennetti.fi
Barn- och ungdomschatten har jour sö–on kl. 17–20

Barn- och ungdomstelefonen har jour varje dag året runt på numret 116 111, må–fr kl. 14–20 och lö–sö kl. 17–20. Du får kontakta oss anonymt. Telefonsamtalen inspelas inte.

Sekasin-chatten
Sekasin-chatten (sekasin247.fi) har öppet varje dag, vardagar kl. 9–24 och lö–sö kl. 15–24. Chatten är riktad till 12–29-åriga ungdomar och vuxna.

HelsingforsMission
Krispunkt för ungdomar (www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste) Samtals- och krishjälp för unga. Gratis och konfidentiell diskussionshjälp för 12–29-åriga ungdomar, vuxna, par och ungdomars familjer.

MIELI Psykisk hälsa Finland
Kristelefon (på finska) som har jour dygnet runt varje dag på numret 09 2525 0111.

Den svenskspråkiga telefonen har jour på numret 09 2525 0112 må och on kl. 16–20 samt​ ti, to, fr kl. 9–13. Telefonen på arabiska och engelska har jour på numret 09 2525 0113 må och ti kl. 11–15,​ on kl. 13–16 och kl. 17–21 samt​ to kl. 10–15.

Pojkarnas Telefon

Pojkarnas Telefon av Väestöliitto (www.vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/) betjänar vardagar kl. 13–18 på numret 0800 94884. Pojkarnas Telefon erbjuder ett lyssnande öra, någon att prat med och nyttig information för alla slags problem och situationer i livet. Samtalet är gratis och du får vara anonym.

 

Centralförbundetför mental hälsa
Rådgivning om psykisk hälsa i Valoa-chatten (www.mtkl.fi) varje vardag kl. 12–18. Diskussionen förs av yrkesmänniskor inom social- och hälsovården kl. 12–15 samt kamratrådgivare kl. 15–18 som själv har upplevt problem med psykiska hälsan.

Rådgivningstelefonen 0203 91920 betjänar varje vardag kl. 10–15 (även under mellandagarna). Om du behöver stöd eller rådgivning i vilket som helst ärende som gäller psykisk hälsa kan du ringa till den riksomfattande rådgivningsnumret för psykisk hälsa. (Samtalspris: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut).

Även den avgiftsfria kamratstödstelefonen 0800 177599 betjänar varje vardag kl. 10–15 (även under mellandagarna). Samtalet besvaras av en person som själv upplevt problem med psykiska hälsan, och finns närvarande just för dig.

 


Aktuellt

Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- ...

Helsingfors stad söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av Undervisnings-...

Video: Sådan är en skola för alla

I en skola för alla får alla elever det stöd de behöver. Det centrala i en skola för al...

Språkklimatet i Helsingfors har blivit bättre – men det finns även rum för utveckling

Enligt en färsk rapport som kartlägger språkklimatet i Helsingfors har relationerna mel...