Motionsutmaningen runt Tölöviken har engagerat tusentalsmotionärer. Målet var att till slutet av året få ihop ett antal varv som motsvarar jordens omkrets, men 40 000 kilometer uppnåddes redan under den här veckan. Tack till alla motionärer – ni gjorde det!

Läs mer: Motionärer vid Tölöviken har gått runt jorden – Helsingfors donerar 50 000 euro till Östersjön

Efter 4.12. släcks mätarna som räknade kilometrar vid Tölöviksstranden. Fotos från resan på Det händer vid Tölöviken -Facebook sidan.

Aktuellt

Flerspråkighetsmånaden hyllar språklig mångfald

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar modersmålet, flerspråkighet och språkli...

Helsingfors stadsstyrelse föreslog två nya naturskyddsområden

Stadsstyrelsen beslutade om att föreslå Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland t...

En arbetsgrupp har tillsatts för ordnande av socialtjänster för utvecklingsstörda i Nyland

Kommunerna i Nylandsregionen har tillsatt en arbetsgrupp för att beredaordnande av soci...

Inom ungdomsarbetet är samtal även polisens viktigaste verktyg

När ungdomar har att göra med polisen innebär det långt ifrån alltid finka eller böter....