Helsingfors arbetar allt aktivare som plattform för intressanta innovationer inom delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Projekten genomförs i Helsingfors i samarbete med företagsvärlden, övriga städer i regionen och stadsborna.

Gott liv kan inte längre nås enbart genom att tillverka mer och mer saker. Delningsekonomi är en ny slags modell för ekonomiskt tänkande där man alltmer delar, lånar eller hyr ut saker i stället för att äga dem. Kärnan i delningsekonomin är att effektivare utnyttja de underanvända resurserna, att övergå från ägande till användarrätter samt kamratverksamhet och -produktion.

Cirkulär ekonomi vill i sin tur maximera produkternas, komponenternas och materialens samt deras värdens cirkulering i ekonomin så länge som möjligt. I den cirkulära ekonomin orsakar produktionen och konsumtionen så litet förlust och avfall som möjligt. Begreppen delningsekonomi och cirkulär ekonomi stödjer starkt varandra, och de förutsätter båda ett nytt tankesätt om ekonomisk verksamhet.

Helsingfors främjar den cirkulära ekonomin med sina åtgärder och beslut

Projekten genomförs i samarbete med företagsvärlden, övriga städer i regionen och stadsborna. Den största potentialen för den cirkulära ekonomin i Helsingfors finns i byggandet, delningsekonomin samt livsmedelskedjan och energiproduktionen. Helsingfors roll är att fungera som underlag för nya och potentiella försök inom delningsekonomin och den cirkulära ekonomin och stödja och stärka dem.

Helsingfors har till exempel på 2010-talet betydligt utvecklat utnyttjandet av de jordmassor som uppstår vid byggande. Byggarbetena i Helsingfors producerar årligen över 800 000 m3 orört överskottsjordmaterial, som inte förut utnyttjats i staden. Genom att bättre koordinera jordmaterialen har staden både sparat ett avsevärt belopp pengar och betydligt minskat koldioxidutsläppen från byggande.

Företagen inom restaurangbranschen i Helsingfors uppmuntras till att sälja överskottsmat till exempel genom matbeställningsapplikationer. Nyttobruk av matproduktionens sidoflöden och annat överskottsmaterial såsom trädgårdsavfall och djurens dynga på närområdena och lokalt utvecklas.

Biblioteksväsende är en betydande främjare av delningsekonomin

Bibliotek erbjuder lokaler och resurser till stadsbornas gemensamma bruk samt digital handledning och handledning angående apparater samt gör tillgängliga sådana teknologiska innovationer som är framtidens vardagliga kunskaper.

Delningsekonomin främjas även i stadens egen verksamhet: målet är att staden visar exempel genom att skapa ett digitalt underlag och därigenom dela stadens lokaler och utrustning till personalen, stadsborna, företagare, medborgarinstitut, idrottsföreningar och andra aktörer. Staden inventerar även sina sällan använda saker och apparater och en plattform skapas för att dela dem inom stadsorganisationen.

Läs mer

Helsingfors centrumbibliotek Ode

Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...