I Helsingfors ligger naturen och havet nära för alla. Den urbana pulsen förenas med naturens ro redan vid Tölöviken, en knapp kilometer från centraljärnvägsstationen. Att idka friluftsliv och njuta av naturen är helsingforsbornas favoritsätt att tillbringa sin fritid.

Helsingfors en av världens grönaste metropoler.

  • 40 procent av Helsingfors yta är grön- eller rekreationsområden.
  • Helsingfors har 216 kilometer friluftsvägar och motionsslingor och 1 200 kilometer cykelvägar.
  • Stadens strandlinje är 130 kilometer lång.
  • Det finns cirka trehundra öar och holmar.

Naturen är nära helsingforsborna, och detta vill man trygga även i framtiden. Staden byggs och utvecklas med respekt för naturen.

Varje helsingforsbo bor högst 10 kilometer från havsstranden

Det havsnära läget är en del av stadens grundkaraktär och en faktor i dess attraktionskraft. Det satsar man mycket på att utveckla. Helsingfors har en egen havsstrategi, med hjälp av vilken man utvecklar stadens maritima rekreationsmöjligheter och turisttjänster med beaktande av såväl invånarnas, besökarnas som företagarnas synvinkel. Målet är bland annat att förbättra havsobjektens tillgänglighet, utveckla tjänsterna för skärgården och främja havsnära evenemang.

I Helsingfors skärgård ligger tiotals populära rekreationsobjekt. Det mest kända objektet med det största besökarantalet är Sveaborg, som hör till Unescos kulturarvslista. Helsingfors har under de senaste åren även öppnat nya öar för rekreationsbruk. Bland dessa finns Skanslandet och Stora Mjölö, som tidigare hörde till försvarsmakten. I fortsättningen kommer det att bli ännu fler nya objekt som är öppna för alla.

Reseplanerare visar färjturer till öar och holmar

Ett betydande steg i förbättringen av tillgängligheten är HRT:s reseplanerare, dit de 26 öobjekten som omfattas av reguljär vattentrafik har tillagts. Dessutom pågår planeringen av vatten- och servicetrafiken till de främsta objekten i skärgården. Till stöd för den hållbara utvecklingen av Skanslandet får ön kommunalteknik. Dessutom förbättras möjligheterna till vattensporter, vars popularitet växer.

Man har även arbetat tätt för att komplettera serviceutbudet vid havet. På hösten 2018 lanserades i Helsingfors applikationen Bout, som även kallats för uber för båtar, och i sommaren 2019 anlände Skippers stadsroddbåtar till Helsingfors.

Helsingfors havsstrategi lägger ut utvecklingsmålen ända till 2030. En betydande etapp är det internationella nutidskonstevenemanget Helsingfors biennalen, som arrangeras för första gången på Skanslandet på sommaren 2021. Dit förväntas komma 300 000 inhemska och utländska besökare.

Vid utvecklingen av det havsnära Helsingfors beaktas naturligtvis den känsliga skärgårdsnaturen samt de krav som ställs på skyddet av Östersjön och kulturarvet. Havsnaturens läge följs upp regelbundet med undersökningar, och Helsingfors deltar aktivt i arbetet för att skydda Östersjön. Miljömedvetenheten är även möjlighet att utveckla en ny slags affärsverksamhet och produktinnovationer.
 

Läs mer

Sveaborg

Vallisaari

Rönnskär

Isosaari

Lonna

My Helsinki - Det havsnära Helsingfors

I skärgården

 

Aktuellt

Delta på Helsingforskanalen: Hållbara Helsingfors – Hur genomför Helsingfors FN:s målsättningar för hållbar utveckling?

Välkommen till evenemanget där Helsingfors stads andra bedömning av FN:s agenda för hål...

Helsingfors stad och polis bekämpar aktuella säkerhetshot tillsammans

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar regelbundet för att ska...

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar en inkubator som ska främja rena och hållbara stadslösningar

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar den nya Urban Tech Helsinki-inkubatorn...

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med sikte på att öka barns och ungdomars välbefinn...