Helsingfors mål är att inga ungdomar ska bli marginaliserade, utan alla ska kunna hitta en plats för fortsatt utbildning eller en arbetsplats. Ungdomarna litar på framtiden och på Helsingfors som boendeplats samt känner sig kunna påverka stadens verksamhet.

Ungdomarnas marginaliseringscirkel, särskilt från utbildningen och arbetet, är ett av de allvarligaste problemen i vårt samhälle. Det är viktigt med tanke på den hållbara stadsutvecklingen att kunna lindra problemet. Ungdomarnas marginalisering påverkar förutom ungdomarna själva även stadens ekonomi, trivsel och trygghet.

För att förebygga marginalisering stärks servicekedjan för barn och unga. Servicekedjan börjar i den närmaste rådgivningsbyrån och fortsätter genom småbarnsuppfostran och daghemmet till skolan, skolhälsovården och ungdomsarbetet. En hög kvalitet på tjänsterna i hela staden är en förutsättning för ett jämställt och bra liv.

I Helsingfors varje ungdom hittar en plats för fortsatt utbildning efter grundskolan

Övergången för ungdomar som gått ut grundskolan till fortsatt utbildning eller arbetslivet stöds bland annat med Navigatorn-verksamhetsmodellen och det uppsökande ungdomsarbetet. Det finns även särskilt stöd för ungdomar med invandrarbakgrund. I Helsingfors förverkligas utbildningsgarantin: varje ungdom hittar en plats för fortsatt utbildning efter grundskolan.

Ungdomarnas övergång till arbetslivet stöds även genom att erbjuda ungdomarna en sommarjobbssedel som stöds av staden. Med Sommarsedeln betalar staden en del av ungdomens lön hos arbetstagaren. Sommarsedeln delas ut till alla ungdomar på den nionde klassen i Helsingfors.

Via Krut kan ungdomarna delta i beslutsfattande

I Helsingfors har ungdomarna även bra möjligheter att delta i stadens verksamhet och även beslutsfattande. Krut är ett påverkningssystem för helsingforsungdomar där 13–17-åriga ungdomar gör sina röster hörda. Via Krut kan ungdomarna göra initiativ, bestämma över användningen av en del av ungdomstjänsternas budget eller delta i Helsingfors ungdomsråd. Förutom konkreta åtgärder lär Krut ut kunskaper kring påverkan och delaktighet, jämlika och jämställda verksamhetssätt och gemensamma aktiviteter.

Systemisk förändring att minska ojämlikhet och ungas marginalisering

Med Mukana-projektet för att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering strävar man efter en systemisk förändring som gör att barnens och ungdomarnas marginalisering, marginalisering över generationerna och regional segregation ska minska i Helsingfors.

Välbefinnandet ska stödjas redan innan problemen uppstår, och man ska reagera på signaler som visar sig i barndomen innan svåra symtom börjar. Vid förebyggandet av marginalisering är det viktigt att åtgärderna ska tas vid rätt tidpunkt och att man stärker faktorer som stödjer och tryggar välbefinnandet och verksamhetsmöjligheterna i tillväxtmiljöerna.

Målet med programmet för att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering är att flytta tyngdpunkten hos marginaliseringsförebyggande arbete mot en preventiv riktning.

Navigatorn hjälper på olika frågor på ett och samma stället

Navigatorn Helsingfors är en plats för alla 15–29-åringar. Man kan komma till Navigatorn utan att boka tid för be om råd om vad som helst: utbildning, arbetssökning, ekonomi eller bekymmer med anknytning till ärenden i social- och hälsovården.

Aktuellt

Kampens familjecenter planeras tillsammans med klienterna – gemenskap och trevliga lokaler uppskattas

Vi planerar familjecentrets tjänster tillsammans med våra klienter och vi vill höra vil...

Var inte ensam – det finns hjälp att få

Polisen i Helsingfors meddelade i början av december om dödsfallet av en 16-årig ungdom...

Helsingfors stad, Helsingfors församlingar och Mieli rf bekämpar ensamhet under julen

I år firas julen ensam eller i avskildhet av fler än tidigare. Helsingfors stad, Helsin...

Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgeteri...